“Σπάρτακος”: Τίποτα δεν αξίζει περισσότερο από την ανθρώπινη ζωή – 28 Απριλίου: Ημέρα για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία

4 Min Read

«Η προαγωγή της υγείας στο χώρο εργασίας είναι μία συντονισμένη προσπάθεια των εργοδοτών, των εργαζομένων και της κοινωνίας, με στόχο τη βελτίωση της υγείας και της ευεξίας των ανθρώπων στο εργασιακό περιβάλλον» (Απόσπασμα από τη Διακήρυξη του Λουξεμβούργου για την προαγωγή της υγείας στο χώρο εργασίας)

 

- Advertisement -

Η 28η Απριλίου καθιερώθηκε ως η Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία το 2003, από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), έχοντας ως βασικό γνώμονα την προώθηση της πρόληψης των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, σε διεθνές επίπεδο.

Η μέρα αυτή είναι παράλληλα και Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων Εργατικών Ατυχημάτων και Επαγγελματικών Ασθενειών, στο πλαίσιο της οποίας οργανώνονται σε όλο τον κόσμο εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης.

Για το 2017 η Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία έχει ως θέμα «Βελτιστοποίηση της Συλλογής και Χρήσης Δεδομένων Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας» και εστιάζει στην ανάγκη συνεχούς βελτίωσης των διαδικασιών συλλογής και διαχείρισης των δεδομένων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Η αξιοπιστία και η συνεχής συλλογή δεδομένων συμβάλλει στην πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων και στην καλύτερη διαχείρισή τους. Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της επίτευξης του στόχου 8 «αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη» της Ατζέντας «Αειφόρος ανάπτυξη 2030» των Ηνωμένων Εθνών και ειδικότερα του στόχου 8.8 που αφορά στην «προστασία των εργατικών δικαιωμάτων και την προώθηση ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για όλους τους εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων και των μεταναστών, ειδικά των μεταναστριών, καθώς και εκείνων που εργάζονται σε επισφαλή εργασία».

Για τον ΣΠΑΡΤΑΚΟ το θέμα της Υγείας και της Ασφάλειας, αποτέλεσε και αποτελεί τον κύριο άξονα των διεκδικήσεών του και στο πλαίσιο αυτό (και επειδή η ημέρα αυτή ΔΕΝ είναι για το Συνδικάτο επετειακή αλλά κομμάτι της καθημερινότητας) για μία ακόμα φορά:

  • Καλεί τους εργαζόμενους να μην εκτελούν καμία   εργασία αν δεν έχουν εξαντληθεί οι προϋποθέσεις που εγγυώνται την ασφάλειά τους.
  • Καλεί την Κυβέρνηση και τη Διοίκηση της ΔΕΗ να προβούν στις απαραίτητες προσλήψεις (προσλήψεις που φέρουν πραγματικά τον χαρακτηρισμό «κατεπείγουσες») ώστε να εξαλειφθούν τα φαινόμενα εντατικοποίησης της εργασίας, των ανεξέλεγκτων εργολαβιών, της καταγραφής φαινομένων εκτέλεσης εργασιών από προσωπικό που δεν έχει επαρκή εκπαίδευση και εξειδίκευση.
  • Να αντικατασταθεί –όπου υπάρχει- ο πεπαλαιωμένος εξοπλισμός σε όλους τους χώρους εργασίας.
  • Να υπάρχει διαρκής και επιστάμενος έλεγχος που θα ξεκινά από τους κανόνες προσωπικής υγιεινής και θα καταλήγει στα ειδικά μέτρα που επιβάλλεται να λαμβάνονται κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.
  • Καταγραφή και αναγνώριση κάποιων ασθενειών ως «επαγγελματικών ασθενειών». Πρόκειται για υποχρέωση της πολιτείας απέναντι στους εργαζόμενους, που ειδικά για το χώρο της ΔΕΗ, βιώνουν ειδικές καταστάσεις και νοσούν από ασθένειες που στόχος είναι να ενταχθούν στην κατηγορία των επαγγελματικών ασθενειών.

Σήμερα, σε μια εποχή και μια κοινωνία που ήρθαν τα πάνω κάτω και η καθημερινότητα μεταφράζεται σε μια διαρκή πάλη για αξιοπρεπή διαβίωση, δεν έχουμε την πολυτέλεια να ολιγωρήσουμε/να ολιγωρήσουνε σε ένα ζήτημα τόσο σημαντικό όσο είναι αυτό της ασφαλούς εργασίας.

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΠΑΡΤΑΚΟ: ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ !!!

Μοιραστείτε την είδηση