Στ. Παλαβός: Στην εσωτερική απόθεση του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου ο αποθέτης Α5- Οικονομία περιορισμός περιβαλλοντικής όχλησης

1 Min Read

Από σήμερα 14/08/2018 ο αποθέτης Α5 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου λειτουργεί στην εσωτερική απόθεση του Ορυχείου.

Η ένταξη και λειτουργία του αποθέτη Α5 στην εσωτερική απόθεση είναι αποτέλεσμα συνδυασμού διαφόρων παράλληλων έργων που εκτελέσθηκαν κατά κύριο λόγο από προσωπικό και μέσα του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου, διήρκεσαν περίπου 6 μήνες και ολοκληρώθηκαν με την πορεία του αποθέτη από την εξωτερική απόθεση προς την σημερινή του θέση μετά από διαδρομή 13 χιλιομέτρων.

- Advertisement -

Η ένταξη και λειτουργία του Α5 στην εσωτερική απόθεση θεωρείται κομβικής σημασίας για την οικονομικότητα της εκμετάλλευσης λιγνίτη στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου ενώ παράλληλα και σε συνδυασμό με την λειτουργία του νέου κλάδου τέφρας έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο οι περιβαλλοντικές οχλήσεις προς τις όμορες κοινότητες από την λειτουργία του Ορυχείου.

  Σ. Παλαβός

Δ/ντής Εκμετάλλευσης ΛΚΔΜ

Μοιραστείτε την είδηση