Στα 2εκ. ευρώ αυξάνεται ο προϋπολογισμός του ΠΕΠ για δράσεις προσβασιμότητας ΑμεΑ στη Δυτική Μακεδονία

3 Min Read

Η πανδημία του κορωνοϊού που πλήττει τη χώρα μας και ειδικά την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας επέφερε πολλές αλλαγές στη ζωή μας και ανέδειξε ανάγκες πιο επιτακτικά από το παρελθόν. Η κοινωνική απόσταση και η μακροχρόνια παραμονή στις εστίες, με εξαίρεση τη σωματική δραστηριότητα, τόνισαν ακόμα περισσότερο το έλλειμμα σε υποδομές που διευκολύνουν την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία, των ηλικιωμένων, των ατόμων με προσωρινή δυσχέρεια στην κινητικότητα, των γονέων που κυκλοφορούν με βρεφικό καροτσάκι. Συγχρόνως, οι μέθοδοι τηλεργασίας, η άδεια ειδικού σκοπού και η εκ περιτροπής εργασία, αλλά και η προτεραιότητα που δόθηκε από όλους τους δημόσιους φορείς στην αντιμετώπιση αυτής της έκτακτης κατάστασης, απορρόφησε χρόνο, πόρους και ενέργεια, καθώς στην κορυφή της ιεράρχησης των δράσεων των φορέων είναι η αντιμετώπιση της πανδημίας και η ανακούφιση των πολιτών.

Αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη κατάσταση που αντιμετωπίζει η χώρα μας και οι δημόσιοι φορείς, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προχώρησαν σε τροποποίηση της Πρόσκλησης “Δράσεις Βελτίωσης Προσβασιμότητας ΑμεΑ” που αφορά στη χρηματοδότηση δράσεων βελτίωσης της προσβασιμότητας των ΑμεΑ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020. Σύμφωνα με την τροποποίηση, ο προϋπολογισμός αυξάνεται στα 2,0 εκ ευρώ και η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προτάσεων μεταφέρεται στις 03/07/2020, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους φορείς να υποβάλουν τις προτάσεις τους.

- Advertisement -

Υπενθυμίζεται ότι η πρόσκληση αφορά δράσεις για την υλοποίηση του στόχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος, που αφορά στη βελτίωση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ σε υφιστάμενα δημόσια κτίρια και κοινόχρηστους χώρους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου για την προσβασιμότητα.

Δικαίωμα υποβολής προτάσεων έχουν η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, οι Δήμοι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα, καθώς και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους.

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν θα υλοποιηθούν με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Ταμείου (ΕΤΠΑ) και Εθνικών Πόρων, μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 9 – «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση, καθώς και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, το Σύστημα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων, τους Κανόνες Επιλεξιμότητας των δαπανών των Πράξεων κλπ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίες Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, στη διεύθυνση www.pepdym.gr.

Μοιραστείτε την είδηση