Στα ΕΛ.ΤΑ. και τις συμβεβλημένες τράπεζες μπορούν να εξοφλούνται λογαριασμοί της ΔΕΥΑΚ. Τι ισχύει για τη ρύθμιση οφειλών.

3 Min Read

Στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) αλλά και σε τέσσερις (4) συμβεβλημένες τράπεζες μπορούν οι πολίτες να εξοφλούν τους λογαριασμούς της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., εκτός φυσικά των ταμείων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ, τα οποία βρίσκονται στα νέα της γραφεία στο 2ο χλμ της Ε.Ο. Κοζάνης- Θεσσαλονίκης.

Οι τρόποι εξόφλησης των λογαριασμών είναι οι εξής:

- Advertisement -

 

ΤΑΜΕΙΑ (ΓΚΙΣΕ)

 1. Των ΕΛ.ΤΑ.
 2. Της Εθνικής Τράπεζας
 3. Της Τράπεζας Πειραιώς
 4. Της Eurobank
 5. Της Alpha Bank

 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 1. Της Τράπεζας Πειραιώς
 2. Της Alpha Bank

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (ebanking)

 1. Της Εθνικής Τράπεζας
 2. Της Τράπεζας Πειραιώς
 3. Της Eurobank
 4. Της Alpha Bank

 

ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ

 1. Της Εθνικής Τράπεζας
 2. Της Τράπεζας Πειραιώς
 3. Της Eurobank
 4. Της Alpha Bank

 

Το ύψος της επιβάρυνσης των λογαριασμών των καταναλωτών που επιλέγουν την εξόφληση τους με κάποιον απ΄ τους παραπάνω τρόπους καθορίζεται από τα ΕΛ.ΤΑ. ή την Τράπεζα με την οποία συναλλάσσονται. Σε ορισμένες περιπτώσεις, πάντως, δεν υπάρχει καμιά επιβάρυνση.

 

Κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής

Όσοι από τους καταναλωτές της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. έχουν προχωρήσει σε κάποιο διακανονισμό παλαιότερων οφειλών μπορούν να τους πληρώνουν με τους παραπάνω τρόπους χρησιμοποιώντας το σχετικό κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής. Όσοι δεν γνωρίζουν ήδη αυτό τον κωδικό μπορούν να τον πληροφορηθούν απ΄ το τμήμα καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2461051551, 2461051522, 2461051505

 

Ρύθμιση οφειλών.

Όσοι από τους καταναλωτές αδυνατούν να εξοφλήσουν εφ΄ άπαξ τις οφειλές τους προς τη ΔΕΥΑΚ (από λογαριασμούς ύδρευσης και τηλεθέρμανσης) υπενθυμίζουμε πως ισχύει πάντα η απόφαση 235/2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, η οποία προβλέπει τους εξής τρόπους ρύθμισης:

 

1η Κατηγορία (οφειλή μέχρι 2.000,00€): Μέχρι 40 μηνιαίες δόσεις με κατώτερη δόση τα 50,00€

 

2η Κατηγορία (οφειλή από 2.001,00€ έως 6.000,00€): Προκαταβολή 5% και το υπόλοιπο μέχρι 60 μηνιαίες δόσεις με κατώτερη δόση τα 100,00€

 

3η Κατηγορία (οφειλή 6.000,00€ και άνω): Προκαταβολή 5% και το υπόλοιπο μέχρι 100 μηνιαίες δόσεις με κατώτερη δόση τα 150,00€.

 

Στην περίπτωση που η ρύθμιση γίνει μετά από προσωρινή διακοπή της υδροδότησης ή της τηλεθέρμανσης, θα πρέπει πρώτα να καταβληθεί και το αναλογούν τέλος επανασύνδεσης.

 

Στην περίπτωση που η ρύθμιση γίνει μετά από οριστική διακοπή της υδροδότησης ή της τηλεθέρμανσης, θα πρέπει πρώτα να καταβληθεί το αναλογούν τέλος επανασύνδεσης και το 40% της υπάρχουσας οφειλής. Το εναπομείναν ποσό, δηλαδή μετά την καταβολή του 40%, μπορεί να ρυθμιστεί με βάση τα όσα αναφέρονται πιο πάνω και ανάλογα φυσικά σε ποια απ΄ τις τρεις κατηγορίες θα εμπίπτει.

 

Μοιραστείτε την είδηση