Στα κολυμβητήρια Κοζάνης και Πτολεμαίδας τα μαθήματα κολύμβησης της γ’ δημοτικού

5 Min Read

Με την ένδειξη ότι “ΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΛΥΘΟΥΝ ΚΑΠΟΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ” το υπουργείο Παιδείας κοινοποίησε στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τους Σχολικούς Συμβούλους κατάλογο με 78 κολυμβητήρια  για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στη Γτάξη της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το τρέχον σχολικό έτος 2016-2017 .

Στην ΠΕ Κοζάνης τα δύο κολυμβητήρια (Κοζάνης, Πτολεμαϊδας) βρίσκονται στη λίστα του υπουργείου.

Στις παράκτιες περιοχές όπου το μάθημα της κολύμβησης θα διεξαχθεί στη θάλασσα, το υπουργείο ζητά από τους παραλήπτες του εγγράφου, να αναφερθεί  η ακριβής τοποθεσία αντί της επωνυμίας του κολυμβητηρίου.

Το υπουργείο Παιδείας σημειώνει πως στους Νομούς και Δήμους προκειμένου να υλοποιηθεί το μάθημα της κολύμβησης, δύναται, να προστεθούν στην επισυναπτόμενη λίστα και πισίνες άλλων Φορέων (π.χ. συλλόγων, γυμναστηρίων κ.ά.) οι οποίες βρίσκονται σε λειτουργία και τηρούν τις προϋποθέσεις, εφόσον έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον στον αρμόδιο Φορέα του Δήμου.

Ωστόσο, η εγκύκλιος δεν προβλέπει τίποτα για τη μεταφορά απο και προς το κολυμβητήριο, ενώ όπως σημειώνεται σε έγγραφο του ΥΠΕΠΘ “η συμμετοχή τους θα είναι χωρίς δαπάνη του ΥΠ.Π.Ε.Θ.”

Το υπουργείο καλεί  τις Διευθύνσεις Π.Ε και Δ.Ε μετά από συνεννόηση με τον αρμόδιο Φορέα των Δήμων αρμοδιότητάς τους, όπως   γνωστοποιήσουν τα επιπλέον κολυμβητήρια και πισίνες που θα χρησιμοποιηθούν για την διεξαγωγή του μαθήματος έως την Πέμπτη 15/09/2016.

Οσον αφορά στου εκπαιδευτικούς ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής και σχετικά με τις ειδικότητες, τις προϋποθέσεις και τους όρους διάθεσής τους , οι Διευθύνσεις ΠΕ και ΔΕ θα ενημερωθούν με νέο έγγραφο, εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία τοποθέτησής τους στα σχολεία.

  1. Η κολύμβηση θα διδαχθεί υποχρεωτικά και κατά προτεραιότητα σε όλους τους μαθητές της τρίτης (Γ) τάξης των Δημοτικών Σχολείων της χώρας  και της τετάρτης (Δ) τάξης σε ειδικές περιπτώσεις.
  2. Ο αριθμός των μαθημάτων θα είναι 10-12 εντός της σχολικής χρονιάς. Τα μαθήματα θα ολοκληρώνονται σε ένα τρίμηνο εκτός και αν υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις π.χ. λόγω καιρικών συνθηκών, όπου και θα δίνεται η δυνατότητα ολοκλήρωσής τους σε περισσότερα από ένα τρίμηνα.
  3. Κάθε μάθημα θα υλοποιείται εντός ενός συνεχόμενου διδακτικού δίωρου. Το διδακτικό δίωρο θα περιλαμβάνει το χρόνο μετάβασης των μαθητών/τριων από και προς το χώρο διεξαγωγής του μαθήματος και τη χρονική διάρκεια διδασκαλίας του αντικειμένου.
  4. Το περιεχόμενο του μαθήματος έχει εγκριθεί από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής με την πράξη 11/24.03.2016.
  5. 5. Σε κάθε εκπαιδευτικό δίωρο θα συμμετέχει ένα (1) τμήμα της σχολικής μονάδας που θα συνοδεύεται από τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής του τμήματος.
  6. Για την υλοποίηση του μαθήματος, υπεύθυνοι για τη διδασκαλία της κολύμβησης θα είναι τρείς (3) μόνιμοι εκπαιδευτικοί ή/και αδιόριστοι πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα στην κολύμβηση, προκειμένου να τηρηθεί η αναλογία 10:1 μαθητών/τριών ανά καθηγητή/προπονητή. Ο συνοδός εκπαιδευτικός ΠΕ11 θα είναι παρών επιβλέποντας τα μαθήματα κολύμβησης και μαζί με τους διδάσκοντες καθηγητές-πτυχιούχους ΦΑ θα έχουν την εποπτεία των μαθητών/τριών στα αποδυτήρια των κολυμβητηρίων πριν και μετά το μάθημα.
  7. Οι μετακινήσεις από και προς τη σχολική μονάδα θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες, περί μετακίνησης μαθητών/τριών, διατάξεις και χωρίς δαπάνη για το ΥΠ.Π.Ε.Θ..
    Οδηγίες προς τις σχολικές μονάδες:

Το υπουργείο Παιδείας ζητά από  τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων  σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό ΠΕ11 :

Α. στην αρχή του σχολικού έτους και μέχρι την Τετάρτη 07/09/2016, να επιλέξουν και να δηλώσουν στις Ομάδες Φυσικής Αγωγής της οικείας Δ/νσης με τη συμπλήρωση του πίνακα 1 που ακολουθεί, το τρίμηνο στο οποίο θα διδαχθεί το αντικείμενο της κολύμβησης, την ημέρα, το διδακτικό δίωρο όπως αυτό αποτυπώνεται στο ΦΕΚ1324/τΒ/11-05-2016 (08:10-10:00, 10:00-11:45 και 11:45-13:15) και το κολυμβητήριο που επιθυμούν.

Β. να μεριμνήσουν για τον έγκαιρο προγραμματισμό του ωρολογίου προγράμματος του τριμήνου στο οποίο θα διδαχθεί η κολύμβηση, με την ενοποίηση των δύο (2) διδακτικών ωρών του μαθήματος Φυσικής Αγωγής.

Γ. να συγκεντρώσουν και να ελέγξουν τα Α.Δ.Υ.Μ. των μαθητών/τριών.

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, θα αποσταλεί σχετική εγκύκλιος με τους κανονισμούς λειτουργίας και υγιεινής των κολυμβητηρίων που θα πρέπει να τηρούν οι μαθητές/τριες κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

 

Μοιραστείτε την είδηση