Σταθερή πρωτιά της Δυτικής Μακεδονίας στην ανεργία

3 Min Read

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του γ’ τριμήνου από την ΕΛΣΤΑΤ

Τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το τρίτο τρίμηνο του 2023 ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ. Σύμφωνα με αυτά η Δυτική Μακεδονία εξακολουθεί να κρατά τα σκήπτρα της ανεργίας. Κοντά στη Δυτική Μακεδονία βρίσκεται η Ήπειρος, ενώ το χαμηλότερο ποσοστό σημειώνεται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Συγκεκριμένα, η Δυτική Μακεδονία προηγείται με ποσοστό (17,3%) και στη συνέχεια η Ήπειρος (15,4%) και η Κεντρική Μακεδονία (13,8%). Ακολουθούν, η Θεσσαλία (13,2%), η Ανατολική Μακεδονία- Θράκη (12,8%), η Αττική (9,9%), η Πελοπόννησος (9,8%), οι Ιόνιοι Νήσοι (9,8%), η Δυτική Ελλάδα (9%), η Στερεά Ελλάδα (8,7%), η Κρήτη (8,7%), το Βόρειο Αιγαίο (6,4%) και το Νότιο Αιγαίο (3%).

Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρούνται στις γυναίκες, στα άτομα ηλικίας έως 24 ετών και στα άτομα που έχουν ολοκληρώσει έως λίγες τάξεις Δημοτικού. Το μεγαλύτερο ποσοστό εργατικού δυναμικού παρατηρείται στους άνδρες, στα άτομα ηλικίας 30-44 ετών, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στα άτομα που έχουν ολοκληρώσει μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και στα άτομα ξένης ιθαγένειας.

Απασχολούμενοι

Κατά το Γ΄ τρίμηνο του 2023, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων εργάζονται ως μισθωτοί (69,1%), ενώ σημαντικό είναι και το ποσοστό των αυτοαπασχολουμένων χωρίς προσωπικό (20,0%).

Το ποσοστό μερικής απασχόλησης ανέρχεται σε 6,6%, ενώ το ποσοστό των ατόμων που έχουν προσωρινή εργασία σε 8,1%. Η μερική απασχόληση εμφανίζει μείωση κατά 10,5% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 8,8% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Η προσωρινή απασχόληση έχει αυξηθεί κατά 5,0% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ παρέμεινε σταθερή σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Τα επαγγέλματα που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων είναι οι απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές (22,6%) και οι επαγγελματίες (21,6%). Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στους ειδικευμένους γεωργούς, κτηνοτρόφους, δασοκόμους και αλιείς (3,4%) ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στους τεχνικούς και ασκούντες συναφή επαγγέλματα (2,6%).

Σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στα ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη (8,0%) ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στους τεχνικούς και ασκούντες συναφή επαγγέλματα (3,6%).

Μοιραστείτε την είδηση