Σταθμός αποθήκευσης ενέργειας σε χώρο του ΑΗΣ Καρδιάς από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες

5 Min Read

Κατά πλειοψηφία «πέρασε» από το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

«Ναι» στη δημιουργία σταθμού αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση συσσωρευτών αποθήκευσης σε χώρο στον ανενεργό ΑΗΣ Καρδιάς, είπε το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, κόντρα στην αρνητική γνωμοδότηση του συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ποντοκώμης. Πρόκειται για ένα έργο ισχύος 150 Μεγαβάτ και παραγόμενης ενέργειας 300 MWH που θα γίνει από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης κλήθηκε να γνωμοδοτήσει θετικά ή αρνητικά στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου, το οποίο βρίσκεται εντός εδαφών ΔΕΗ και συγκεκριμένα στη θέση «Πτολεμαϊδα 3» όπως η ΔΕΗ την ονομάζει. Την σχετική εισήγηση έκανε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Μίλτος Μαγγιρίδης, ο οποίος μεταβιβάζοντας το υπηρεσιακό σημείωμα της διεύθυνσης περιβάλλοντος, επεσήμανε πως εισηγείται τη θετική γνωμοδότηση για την ΜΠΕ «υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν όσα αναφέρονται στη μελέτη» όπως χαρακτηριστικά είπε.

Το έργο αφορά σε περιβαλλοντική αδειοδότηση κατασκευής και λειτουργίας Σταθμού Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΑΗΕ) με χρήση συσσωρευτών, ισχύος 150 MW, συνολικής χωρητικότητας 300MWh και των συνοδών του έργων προκειμένου να μπορέσει αυτός να συνδεθεί με το Σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας και να παράγει ηλεκτρική ενέργεια.

Ο σταθμός θα εγκατασταθεί σε έκταση περίπου 97 στρεμμάτων εκ των οποίων το 21% θα καταλαμβάνεται από την συγκεκριμένη κατασκευή. Οι οικισμοί που βρίσκονται κοντά είναι η Ποντοκώμη και το Μαυροδέντρι αφού η εγκατάσταση θα γίνει στο ανατολικό μέρος του εργοστασίου του ΑΗΣ Καρδιάς και εντός της «Ζώνης Απολιγνιτοποίησης Κοζάνης». Η γραμμή ηλεκτρικής διασύνδεσης του έργου προβλέπεται να είναι υπόγεια και θα χωροθετηθεί κατά μήκος του υφιστάμενου οδικού δικτύου.

Τι θα περιλαμβάνει ο Σταθμός Αποθήκευσης

Σύμφωνα με τη μελέτη που κατατέθηκε, ο Σταθμός αποθήκευσης θα αποτελείται από εξοπλισμό όπως:

  • Μονάδες Αποθήκευσης Συσσωρευτών Ιόντων Λιθίου (BESS Li-ion), εγκατεστημένης ενεργειακής χωρητικότητας 384,05 MWh. Πρόκειται για 189 container συσσωρευτών όπου το καθένα θα περιέχει έξι συστοιχίες συσσωρευτών και μπορούν να λειτουργήσουν σε βαθμό εκφόρτισης 1C ή να συνδεθούν παράλληλα ανά 2 και να λειτουργήσουν σε βαθμό εκφόρτισης 0.5C.
  • Μετατροπείς Ισχύος DC/AC (Power Conversion System – PCS) για την ελεγχόμενη φόρτιση και εκφόρτιση των Μονάδων Αποθήκευσης, πρόκειται για 810 μετατροπείς, ισχύος 200 kW έκαστος, και θα κατανεμηθούν ανά 30 σε κάθε ένα από τα 27 συγκροτήματα μετατροπέων – μπαταριών του σταθμού. Συνδέονται ανά 5 (ήτοι 1 MW) σε έναν Πίνακα ΧΤ.
  • Υποσταθμοί ΧΤ/ΜΤ (ενδεικτικού τύπου STS-6000K-H1 με Μετασχηματιστή ΧΤ/ΜΤ), Ενιαία (compact) προπαρασκευασμένα συγκροτήματα Οικίσκων – Σταθμών Παραγωγής (συγκροτήματα Πεδίων ΧΤ / Μετασχηματιστών ΜΤ / Πεδίων ΜΤ). Ειδικότερα, θα εγκατασταθούν 27 Μ/Σ ισχύος 6 MVA έκαστος (ένας για κάθε συγκρότημα μπαταριών), συνολικής ισχύος εγκατεστημένης ισχύος 162 MVA.
  • Συνολικά τρεις Τερματικοί Σταθμοί MT.
  • Γειώσεις, Καλώδια DC, Καλώδια AC
  • Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας (Energy Management System – EMS) με αξιοποίηση του Smart Battery Energy Storage System της Huawei για την βέλτιστη συνδιαχείριση του Συστήματος Μετατροπής Ισχύος και της Μονάδας Αποθήκευσης για την ελεγχόμενη έγχυση και απορρόφηση ενέργειας από το Ηλεκτρικό Δίκτυο καθώς και την παροχή επικουρικών υπηρεσιών σε επικοινωνία με τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ.

Για την κατασκευή και εγκατάσταση του σταθμού αποθήκευσης θα απαιτηθούν εργασίες για την τοποθέτηση του ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού κι εργασίες συναρμολόγησης και ηλεκτρικών συνδέσεων όπως:

  • Κατασκευή περίφραξης και εγκατάσταση πόρτας εισόδου
  • Καθαρισμός και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
  • Εκσκαφή ορυγμάτων ή εγκατάσταση καναλιών από οπλισμένο σκυρόδεμα για καλώδια και
  • γειώσεις και επανεπίχωση ορυγμάτων με υλικά λατομείου και προϊόντων εκσκαφής

Ο Σταθμός Αποθήκευσης θα συνδεθεί με το Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω δύο νέων Μετασχηματιστών, οι οποίοι θα εγκατασταθούν στις θέσεις των μονάδων 1 και 2 αντίστοιχα του υφιστάμενου Υποσταθμού «ΑΗΣ Καρδιάς» (ΚΥΤ Καρδιάς). Ο Σταθμός Αποθήκευσης θα συνδεθεί μέσω υπόγειας διασυνδετικής γραμμής μέσης τάσης στον υφιστάμενο υποσταθμό «ΑΗΣ Καρδιάς». Το δίκτυο διασύνδεσης θα είναι υπόγειο και τα κυκλώματα και καλώδια θα είναι εντός καναλιού βάθους πάνω από ένα μέτρο.

Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 13 μήνες από την έναρξη της κατασκευής του, ενώ παράλληλα θα κατασκευάζονται τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης που θα ολοκληρωθούν ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών του κυρίως έργου. Στη φάση κατασκευής του υπό μελέτη έργου εκτιμάται ότι θα απασχοληθούν περίπου 40 άτομα ενώ στη φάση λειτουργίας πέντε άτομα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης αποφάσισε κατά πλειοψηφία να γνωμοδοτήσει θετικά στο συγκεκριμένο έργο. Οι δημοτικοί σύμβουλοι που μειοψήφησαν ήταν οι Γιώργος Ευκολίδης και Νόντας Στολτίδης και λευκό ψήφισαν η παράταξη «Τόπος Να Ζεις» και ο Φώτης Κεχαγιάς.

 

Σωκράτης Μουτίδης-www.xronos-kozanis.gr

Μοιραστείτε την είδηση