Σταθμός Αριστοτέλους: 27 χρόνια μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης

2 Min Read

O σταθμός ελέγχου ποιότητας της ατμόσφαιρας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, εγκατεστημένος στην πόλη της Κοζάνης, στην οδό Αριστοτέλους, ολοκλήρωσε, με τη σημερινή του μορφή, ένα κύκλο 27ετούς αξιόπιστης λειτουργίας, από τους «μακροβιότερους» (αν όχι ο μακροβιότερος) του είδους.

 

- Advertisement -

Ο σταθμός λειτούργησε από το 1989 σε διάφορες θέσεις στη ευρύτερη περιοχή, και από το 1995 στη συγκεκριμένη θέση στην πόλη της Κοζάνης, καλύπτοντας  ακαδημαϊκές και εκπαιδευτικές ανάγκες του Ιδρύματος, ταυτόχρονα και τις καθημερινές πρακτικές  για την κοινωνία της περιοχής, και εξασφαλίζοντας μία πολύτιμη χρονοσειρά δεδομένων, μοναδική, σε ότι αφορά ειδικότερα τα εισπνεύσιμα αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ10),  για τα ελληνικά και όχι μόνο δεδομένα. Οι μετρήσεις θα συνεχιστούν στην ίδια θέση σύντομα, με το νέο αναβαθμισμένο εξοπλισμό του Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Περιβαλλοντικής Φυσικής του ΤΕΙΔΜ (AirLab/TΕΙWM), καλύπτοντας σύγχρονες απαιτήσεις, ακαδημαϊκές και εκπαιδευτικές, όπως απαιτούν γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το ΤΕΙΔΜ,  αλλά και καθημερινές πρακτικές ανάγκες του Δ. Κοζάνης, στη βάση των εξελίξεων της  επιστήμης και της τεχνολογίας, αλλά και της περιβαλλοντικής  νομοθεσίας. Ο εξοπλισμός αυτός αποκτήθηκε στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης  Δήμου Κοζάνης – ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας, «Συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή της ποιότητας της ατμόσφαιρας στο Δήμο Κοζάνης».

Στη καταγραφείσα χρονοσειρά των δεδομένων συγκεντρώσεων ατμοσφαιρικών ρύπων από τον αστικό ιστό είναι εμφανές το αποτύπωμα της κοινωνικοοικονομικής εξέλιξης της  πόλης και της ευρύτερης βιομηχανικής περιοχής την τελευταία 30ετία, με τη βάση πειραματικών  δεδομένων να αποτελεί  από μόνη της ένα βασικό και απαραίτητο εργαλείο συμβολής στην εξέλιξη της περιβαλλοντικής διαχείρισης  και επιδημιολογικής έρευνας. Αναλυτικά αποτελέσματα θα παρουσιαστούν σε ειδική εκδήλωση, μια πρωτοβουλία του Δήμου Κοζάνης.

Αθαν. Γ. Τριανταφύλλου

Καθηγητής

Υπεύθυνος AirLab/TEIWM

Μοιραστείτε την είδηση