Στη διαδικασία εκποίησης Δημοτικών Εκτάσεων για την άσκηση δραστηριότητας πρωτογενούς τομέα προχωρά ο Δήμος Σερβίων – Βελβεντού

2 Min Read

Ο Δήμος Σερβίων – Βελβεντού θα προχωρήσει στη διαδικασία εκποίησης Δημοτικών Εκτάσεων που θα χρησιμοποιηθούν για την άσκηση δραστηριότητας πρωτογενούς τομέα κτηνοτρόφων, γεωργών, μελισσοκόμων κ.α. (στο πλαίσιο των σχετικών όρων απαιτούμενων εκτάσεων για αντίστοιχες περιπτώσεις)

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση – ενημέρωση των ενδιαφερομένων το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την συγκρότηση επιτροπής (αποτελούμενη από Δημοτικούς Συμβούλους και τον κατά περίπτωση Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας) που θα ασχοληθεί αποκλειστικά με το συγκεκριμένο ζήτημα.

Σύμφωνα με τον Νόμο Α 186 Ν. 3463/2006  η διαδικασία που θα ακολουθηθεί έχει ως εξής:

  • Απόφαση Τοπικού Συμβουλίου που εγκρίνει την εκποίηση της έκτασης.
  • Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ειδικά αιτιολογημένη που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών του.
  • Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που ορίζει τους όρους της δημοπρασίας.
  • Η τιμή εκκίνησης για τη δημοπρασία καθορίζεται από αρμόδια Επιτροπή Εκτίμησης του Δήμου.
  • Δημοπρασία (όπου θα ορισθεί τιμή εκκίνησης).
  • Τα έξοδα της μεταβίβασης (συμβολαιογραφικά κλπ.) επιβαρύνουν τον αγοραστή.
  • Περαιτέρω πέραν των παραπάνω προϋποθέσεων, στους όρους της δημοπρασίας θα θεσπιστούν κριτήρια για τους ενδιαφερομένους τα οποία κυρίως να αποδεικνύουν την ενάσκηση στις εκτάσεις που θα εκποιηθούν επαγγελματικής δραστηριότητας πρωτογενούς τομέα (όπως έναρξη τέτοιου είδους δραστηριότητας και άσκηση με αποδεικτικό ΔΟΥ, μητρώο ζώων) ύπαρξη υφιστάμενων γεωργικών, σταυλικών κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ή δέσμευση ανέγερσης και λειτουργίας τέτοιου είδους μέσα σε προβλεπόμενο χρονικό διάστημα (π.χ. δύο ετών).

Κατ’ αρχήν, για να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους οι δημότες, θα απαιτηθεί αίτηση προς το Τοπικό Συμβούλιο με την αντίστοιχη περιγραφή (τοπογραφικό) της Δημοτικής έκτασης.

Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των αιτήσεων η 26η Απριλίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζάκης Δημήτριος Αντιδήμαρχος/Συντονιστής Επιτροπής 24643-50112

Άγρος Δημήτριος Αρμόδιος Υπάλληλος 24640-23892

Στους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

                                                                                           

Μοιραστείτε την είδηση