Στη διάθεση των Ενεργειακών Δήμων 31, 4εκ. ευρώ από τους πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2018

2 Min Read
Εγκρίθηκε το  Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στο Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας και διάθεση πίστωσης ποσού 31.412.033,10€ για την υλοποίησή του από τα έσοδα πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπών 2018».
Πρόκειται για το περίφημο Εθνικό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, που χρηματοδοτείται  σε  ποσοστό έξι τοις εκατό(6%)των εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών , με τα χρήματα να διατίθεται στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με στόχο την ενίσχυση και την σταδιακή διαφοροποίηση των τοπικών οικονομιών και την δημιουργία θέσεων εργασίας στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Φλώριναςκαι στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδίας.
Σκοπός του Προγράμματος είναι να χρηματοδοτήσει τις απαιτούμενες δράσεις και παρεμβάσεις καθώς και τα σχετικά έργα για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ενίσχυση και η σταδιακή διαφοροποίηση των τοπικών οικονομιών και η δημιουργία θέσεων εργασίας στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδίας, δεδομένου του εθνικού στόχου της πλήρους απολιγνιτοποίησης έως το 2028 και της επίδρασης που θα έχει η επίτευξή του στην οικονομική δραστηριότητα των προαναφερθεισών περιοχών, οι οποίες έχουν σημαντικό βαθμό εξάρτησης από τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη.
Μοιραστείτε την είδηση