Στη γέφυρα Ρυμνίου ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης Γρηγόρης Τσιούμαρης

2 Min Read

Τη γέφυρα Ρυμνίου επισκέφτηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης Γρηγόρης Τσιούμαρης με τον Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης Κώστα Γρίβα, την προϊσταμένη του τμήματος Συγκοινωνιακών έργων Π.Ε. Κοζάνης Αναστασία Καραγεώργου και τους επιβλέποντες μηχανικούς του έργου Μαρία Χαλκίδου, Στυλιανή Γεωργιάδου και Στέλιο Γκιούρα.

Ο κ. Τσιούμαρης κάνοντας επιτόπια αυτοψία τόσο σε όλη την γέφυρα αλλά και στις σημαντικές κατασκευαστικές λεπτομέρειες της αποξήλωσης των φθαρμένων – πεπαλαιωμένων υλικών της αρμολόγησης, των κιγκλιδωμάτων και των στηθαίων ασφαλείας, ενημερώθηκε από τον Διευθυντή κ. Γρίβα αλλά και τον υπεύθυνο του έργου κο. Βασίλη Δέδε πως οι εργασίες βαίνουν ομαλώς προς αποπεράτωση και πως ο εργολάβος τηρώντας ακριβώς το χρονοδιάγραμμα των πέντε εβδομάδων θα παραδώσει την γέφυρα προς κυκλοφορία στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας.

- Advertisement -

Τόσο ο κ. Τσιούμαρης όσο και ο κ. Γρίβας τόνισαν τη σπουδαιότητα αυτού του έργου, καθώς από την χρονολογία κατασκευής της γέφυρας (1970) μέχρι σήμερα δεν είχε συντηρηθεί ποτέ. Άλλωστε τα μεταλλικά ευρήματα κάτωθεν του οδοστρώματος στα σημεία των αρμών μαρτυρούν την αναγκαιότητα του έργου.

Πιο συγκεκριμένα έγιναν οι ακόλουθες εργασίες :

  • Αποξήλωση και πλήρωση των αρμών διαστολής με σύγχρονα κατασκευαστικά μέσα και υλικά
  • Αποξήλωση όλων των παραμορφωμένων κιγκλιδωμάτων και τοποθέτηση νέων και ασφαλέστερων
  • Αποξήλωση των φθαρμένων και επικίνδυνων πλακών για τους πεζοπόρους στα πτερύγια την γέφυρας
  • Τοποθέτηση νέων στηθαίων ασφαλείας
  • Αποξήλωση όλου του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και αντικατάστασή του με αντιολισθητικό τάπητα

Να αναφερθεί επίσης πως με τη νέα μελέτη για το μητρώο της γέφυρας που βρίσκεται σε διαδικασία διαγωνισμού θα υπάρξει πληρέστερη εικόνα (αποτύπωση σχεδίων, στατική επάρκεια κ.λ.π.) και τότε θα αποφασιστεί ο τρόπος ηλεκτροφωτισμού της γέφυρας (σε πυλώνες, στα πλαϊνά ή επιδαπέδια) δίνοντας νέες προδιαγραφές ασφάλειας και υψηλής αισθητικής στους πολυάριθμους χρήστες της.

 

 

 

 

Μοιραστείτε την είδηση