Στην 11η θέση του πίνακα κατανομής της ετήσιας επιχορήγησης από το Υπουργείο Παιδείας το ΠΔΜ

1 Min Read

Τι λέει η πρόταση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης

Στην 11η θέση μεταξύ των 23 εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όλης της χώρας έχει στο σχετικό πίνακα με την προτεινόμενη από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) κατανομή της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του Υπουργείου Παιδείας στα ΑΕΙ το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Η εισήγηση της ΕΘΑΑΕ υποβλήθηκε προχθές προς έγκριση στο Υπουργείο Παιδείας.

Η κατανομή γίνεται με βάση συγκεκριμένους συντελεστές, δηλαδή αντικειμενικά και ποιοτικά κριτήρια. Το 80% δίνεται με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια, ενώ το υπόλοιπο 20% με βάση τα ποιοτικά. Στα ποιοτικά κριτήρια περιλαμβάνονται: ποιότητα παραγόμενου ερευνητικού έργου, βελτίωση στις διεθνείς αξιολογήσεις, συμμετοχή σε διεθνή ανταγωνιστικά προγράμματα, διεθνείς διακρίσεις μελών ΔΕΠ κλπ.

Να σημειωθεί ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, όπως και τα υπόλοιπα πανεπιστήμια, υπέβαλαν το προηγούμενο διάστημα εκθέσεις, στις οποίες παρουσίασαν τα επιτεύγματα του έτους 2021 με τιμές δεικτών για κάθε εφαρμοζόμενο κριτήριο, μετά από επιλογή δύο ενοτήτων από τέσσερις κατ’ επιλογήν και μιας υποχρεωτικής, για κάθε Ίδρυμα.

Να σημειωθεί ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας αξιολογήθηκε στις ενότητες:

Α (υποχρεωτική) Συνεχής των βασικών ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου

Β την ερευνητική δραστηριότητα, την αριστεία στην έρευνα και επιδόσεις του επιστημονικού προσωπικού και

Ε ποιότητα πανεπιστημιακού περιβάλλοντος.

Όλγα Τουφεγγοπούλου

Μοιραστείτε την είδηση