Στην από κοινού αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης ρίψης μπάζων και απορριμμάτων σε οικισμούς της Περιφέρειας, καλεί την ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας ο Περιφερειάρχης Κασαπίδης Γιώργος

1 Min Read

Ο κ. Κασαπίδης στο έγγραφο του αναφέρει τις εικόνες περιβαλλοντικής υποβάθμισης που του έχουν μεταφερθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τους σχετικούς ελέγχους μετά από καταγγελίες πολιτών ή φορέων σε διάφορους οικισμούς της Περιφέρειας.

Παράλληλα επισημαίνει ότι πολλοί συμπολίτες μας αναλαμβάνουν αξιέπαινες πρωτοβουλίες καθαρισμού ρεμάτων, αλσυλλίων και άλλων δημόσιων χώρων από απορρίμματα.

- Advertisement -

Ο Περιφερειάρχης κάνει γνωστό στην ΠΕΔ το γεγονός, ότι η Περιφέρεια προτάσσοντας την καθαριότητα ως βασική στρατηγική για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, συμπεριέλαβε σε πρόσφατη εργολαβία τη συλλογή και διαχείριση των απορριμμάτων του Εθνικού Οδικού Δικτύου συνολικού μήκους 550 km ανά κατεύθυνση.

Τέλος, καλεί την ΠΕΔ σε συστράτευση με ανάληψη πρωτοβουλιών και λήψη αποφάσεων για την έγκαιρη αντιμετώπιση του φαινομένου και την αποτροπή δημιουργίας χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων και μπάζων.

Μοιραστείτε την είδηση