Στην εφορία για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας οι φορολογούμενοι με βεβαιωμένες οφειλές

3 Min Read

Μία βόλτα από την εφορία τους για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας, θα πρέπει να πραγματοποιήσουν οι φορολογούμενοι με βεβαιωμένες οφειλές, ακόμα και εάν δεν έχουν γίνει ληξιπρόθεσμες, στο βαθμό όπου θέλουν να χρησιμοποιήσουν το αποδεικτικό για είσπραξη χρημάτων ή μεταβίβαση ακινήτων.
Παρ’ ότι η έκδοση ενημερότητας, αν δεν υφίστανται χρέη, είναι μια απλή υπόθεση ολίγων κλικ στον υπολογιστή, όταν έχει μεσολαβήσει η βεβαίωση φόρων εισοδήματος ή και του ΕΝΦΙΑ, τα πράγματα μπερδεύονται για πολλούς φορολογούμενους οι οποίοι προσπαθούν να εκδώσουν το αποδεικτικό διαδικτυακά και δεν τους το επιτρέπει το taxisnet.
Mε βάση τους ισχύοντες κανόνες, εάν ο φορολογούμενος οφείλει έως 30 ευρώ (βεβαιωμένα χρέη στον ΑΦΜ του ή οφειλές για τις οποίες έχει την ευθύνη καταβολής), και εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης ενημερότητας (έχουν υποβληθεί η απαιτούμενες δηλώσεις, δεν υπάρχει δέσμευση χορήγησης), μπορεί να λάβει αποδεικτικό ενημερότητας διαδικτυακά για κάθε νόμιμη χρήση, εκτός της είσπραξης χρημάτων και εκτός μεταβίβασης ακινήτου.
Στην περίπτωση όπου υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ακόμα και εάν βρίσκονται σε ενήμερη ρύθμιση, από το taxisnet μπορείτε να εκδώσετε ενημερότητα για όλες τις άλλες χρήσεις πλην της είσπραξης χρημάτων και της μεταβίβασης ακινήτων. Για τις δύο τελευταίες περιπτώσεις θα πρέπει να περάσετε από την εφορία, η οποία θα παρακρατήσει από το τίμημα μεταβίβασης του ακινήτου τη συνολική οφειλή.
Το Taxisnet όμως δεν εκδίδει φορολογική ενημερότητα διαδικτυακά, ακόμα και στην περίπτωση όπου υπάρχουν απλώς βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες οφειλές, εφόσον η ενημερότητα ζητείται για μεταβίβαση ακινήτου και είσπραξη χρημάτων. Αν κάποιος απλώς έχει μία βεβαιωμένη οφειλή (όχι ληξιπρόθεσμη δηλαδή) ύψους 30 ευρώ και άνω, και ζητήσει αποδεικτικό ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου, υποχρεώνεται να αναγράψει στην αίτηση και για ποιο συγκεκριμένο ακίνητο πρόκειται (αριθμός ταυτότητας ακινήτου – ΑΤΑΚ) ή, αν πρόκειται να εισπράξει χρήματα, να αναφέρει στοιχεία που να ταυτοποιούν αυτόν, την οφειλή του και τον φορέα που του τα χρωστάει. Φορολογική ενημερότητα «εν λευκώ» δεν θα παίρνει.
Αν υφίστανται βεβαιωμένα ληξιπρόθεσμα χρέη που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, για να χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας τίθεται υποχρεωτικά ο όρος της παρακράτησης. Η παρακράτηση μπορεί να φτάνει και το 100% των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Ωστόσο, τυχόν μη ληξιπρόθεσμη οφειλή που τελεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής δεν συμπεριλαμβάνεται σε τυχόν παρακράτηση επί του αποδεικτικού. Ο οφειλέτης πάντως μπορεί να ζητήσει –για να ξεμπερδεύει – και οι βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές σε καθεστώς αναστολής είσπραξης να παρακρατηθούν.
Σε περίπτωση που το αποδεικτικό ενημερότητας ζητείται για είσπραξη χρημάτων από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης (υπουργεία κλπ) το συνολικό ποσοστό παρακράτησης είναι υποχρεωτικά 100% επί της είσπραξης και μέχρι του ύψους των βεβαιωμένων προς στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών του δικαιούχου των απαιτήσεων κατά του Δημοσίου, ακόμα και αν δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα ή τελούν σε καθεστώς αναστολής είσπραξης.
Η επιλογή και ανάπτυξη των θεμάτων γίνεται από το λογιστικό γραφείο των Κωτούλα Αργυρώς και Κωτούλα Αλέξη

Μοιραστείτε την είδηση