Στην έρευνα και στην ποιότητα του πανεπιστημιακού περιβάλλοντος «ποντάρει» το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για περισσότερη χρηματοδότηση

3 Min Read

ις ενότητες αριστεία στην έρευνα και επιδόσεις του επιστημονικού προσωπικού και ποιότητα πανεπιστημιακού περιβάλλοντος επέλεξε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για να διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο στην πίτα της κρατικής χρηματοδότησης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Απόστολου Λακασά στην εφημερίδα «Καθημερινή».

Με βάση την αξιολόγηση σε τρεις ενότητες ποιοτικών κριτηρίων, το Υπουργείο Παιδείας θα προχωρήσει σε μια κατάταξη των 21 πανεπιστημίων της χώρα από τα οποία θα προκύψει και η χρηματοδότηση, αφού από το 2022 το 80% της χρηματοδότησης θα γίνεται με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια και το υπόλοιπο 20%, κατόπιν της αξιολόγησής του με βάση τα ποιοτικά κριτήρια.

- Advertisement -

Κάθε ενότητα περιέχει μοριοδοτούμενα κριτήρια. Έτσι, κάθε ΑΕΙ επιλέγοντας δύο ενότητες μαζί με την τρίτη υποχρεωτική, στην έκθεσή του που έστειλε στην ΕΘΑΕΕ συμπεριέλαβε τα τεκμήρια, δηλαδή τις αποδείξεις για τα όσα υποστηρίζει. Για παράδειγμα, εάν έχει επιλέξει την ενότητα Αριστεία στην έρευνα και επιδόσεις του επιστημονικού προσωπικού, στον φάκελο που έστειλε στην ΕΘΑΕΕ για να διεκδικήσει τη μεγαλύτερη δυνατή μοριοδότηση πρέπει να έχει συμπεριλάβει διεθνείς διακρίσεις του ερευνητικού προσωπικού για τα επιτεύγματα της διεξαγόμενης στο ίδρυμα έρευνας, καθώς και στοιχεία για τη δημιουργία νέων θέσεων έκτακτου προσωπικού που ασκεί ερευνητικά καθήκοντα.

Από τις τέσσερις προς επιλογή ενότητες, τα ΑΕΙ μοιράστηκαν ως εξής: Τα περισσότερα ΑΕΙ –15– επέλεξαν την ενότητα της Αριστείας στην έρευνα κ.λπ., δέκα την ενότητα της Διεθνοποίησης, εννέα την ενότητα της Διασύνδεσης με την κοινωνία, την αγορά εργασίας κ.λπ. και οκτώ την ενότητα της Ποιότητας πανεπιστημιακού περιβάλλοντος.

Καθώς όλα τα ΑΕΙ θα μοριοδοτηθούν για την πρώτη ενότητα με τίτλο «Συνεχής βελτίωση των βασικών ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του πανεπιστημίου», θα προκύψει η πρώτη αξιολογική κατάταξη των ελληνικών ΑΕΙ με την υπογραφή του υπουργείου Παιδείας.

Όπως ανέφερε ο κ. Μήτκας, η ΕΘΑΕΕ θα κάνει διασταύρωση των στοιχείων που έστειλαν τα ΑΕΙ για να υποστηρίξουν το έργο τους, θα ακολουθήσει η μοριοδότηση κάθε ΑΕΙ και περί τα τέλη του μήνα θα ανακοινώσει τα αποτελέσματά της. Με βάση τη μοριοδότηση των ΑΕΙ, σε κάθε ενότητα θα βγει ένας μέσος όρος, και όσα ΑΕΙ βρεθούν κάτω από τον μέσο όρο θα χάσουν χρηματοδότηση, την οποία θα πάρουν τα ΑΕΙ πάνω από τον μέσο όρο.

Με πληροφορίες από την «Καθημερινή»

Μοιραστείτε την είδηση