Στην ΤΚ Κοίλων συνεχίζεται το σχέδιο ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για θέματα καθαριότητας και πρασίνου του Δήμου Κοζάνης

1 Min Read

Συνεχίζεται καθημερινά η υλοποίηση του σχεδίου ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για θέματα καθαριότητας και πρασίνου στην πόλη της Κοζάνης και στο σύνολο των Τοπικών Κοινοτήτων.
Αυτή την εβδομάδα το πολυμελές συνεργείο της Αντιδημαρχίας Περιβάλλοντος βρίσκεται στην ΤΚ Κοίλων.
Οι καθημερινές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν εκτενείς και στοχευμένες εργασίας οδοκαθαρισμού με μηχανικά και χειρονακτικά μέσα, καθαρισμούς οικοπέδων που έχουν ενταχθεί σε ειδική διαχείριση βάσει του άρθρου 94 του νόμου 3852/10, πλύσεις οδών, λοιπές εργασίες πρασίνου, κλαδέματα, συλλογή ογκωδών απορριμμάτων, καθαρισμούς παράνομων χώρων απόθεσης υλικών.

Μοιραστείτε την είδηση