Στον αέρα οι προσκλήσεις για την ενίσχυση μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων μέσω του ΔΑΜ

4 Min Read

Στις 15 Μαρτίου ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων για την Δυτική Μακεδονία

Τέσσερις νέες δράσεις, συνολικού προϋπολογισμού 280 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση ΜμΕ και Μεγάλων Επιχειρήσεων, σε περιοχές της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, στο σύνολο της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στην Μεγαλόπολη, ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος “Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση” προχώρησε στη δημοσίευση των προσκλήσεων, οι οποίες αφορούν ενίσχυση νέων και υφιστάμενων μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων.

Η σχετικές προσκλήσεις είναι ήδη στον αέρα και οι επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν αιτήσεις από τις 15 Μαρτίου και η διαδικασία υποβολής θα ολοκληρωθεί στις 15 Μάϊου. Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Τα προγράμματα

Όσον αφορά στα προγράμματα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προβλέπονται συνολικά 130 εκατομμύρια ευρώ για ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων νέων και υπό σύσταση ΜμΕ που υλοποιούνται στις παραπάνω περιοχές. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται από 500.000 ευρώ έως 12.000.000 ευρώ.

Όσον αφορά στις μεγάλες επιχειρήσεις, προβλέπονται συνολικά 150 εκατομμύρια ευρώ για ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων νέων και υπό σύσταση μεγάλων επιχειρήσεων με τον επιχορηγούμενο προϋπολογισμός κάθε σχεδίου να  εκάστου επενδυτικού σχεδίου να κυμαίνεται από 5.000.000 ευρώ έως 40.000.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι για την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα εφαρμοστεί η συγκριτική αξιολόγηση.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, υφιστάμενες νοούνται οι επιχειρήσεις έχουν ημερομηνία έναρξης προγενέστερη της 1/1/2022 και υπό σύσταση νοούνται οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Ως νέες νοούνται οι επιχειρήσεις που κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης, δεν έχουν κλείσει πλήρη διαχειριστική χρήση, δηλαδή έχουν ημερομηνία έναρξης μεταγενέστερη της 1/1/2022.

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι για κτίρια και περιβάλλοντα χώρο, εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων, λογισμικού, πιστοποίησης, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και προσωπικού.

Δηλώσεις

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έκανε την ακόλουθη δήλωση: “Η σημερινή ανακοίνωση αποτελεί ακόμα μια έμπρακτη απόδειξη της προτεραιότητας που προσδίδει η κυβέρνηση στη στήριξη και στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, με έμφαση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Οι δράσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται στις δημόσιες επενδύσεις συνολικού ύψους 12,2 δισ. ευρώ εντός του 2024, από το ΕΣΠΑ 2021- 2027, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, αλλά και από το σύνολο των χρηματοδοτικών και επενδυτικών εργαλείων που έχουμε στη διάθεσή μας.

Οι περιοχές της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, σε όλο το εύρος της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στις αναφερόμενες περιοχές της Πελοποννήσου, μέσω και των συγκεκριμένων προγραμμάτων, φιλοδοξούμε ότι θα περάσουν από τη Μετάβαση στη βιώσιμη Ανάπτυξη, με τελικό στόχο τη δημιουργία επιπλέον θέσεων εργασίας και αύξηση των εισοδημάτων για όλους τους συμπολίτες μας, πρωτίστως δε, για τις νέες και τους νέους, που πρέπει να μείνουν και να επενδύσουν στον τόπο τους”.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης

Ο διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Πελοπίδας Καλλίρης, δήλωσε: “Οι δράσεις επιχειρηματικότητας από το Πρόγραμμα ΔΑΜ συνεχίζονται, με τη δημοσίευση τεσσάρων νέων προσκλήσεων συνολικού 280 εκατ. που ενισχύουν επενδυτικά σχέδια για υφιστάμενες και νέες ή υπό σύσταση ΜμΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις. Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας ότι η Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση θα είναι για τις επηρεαζόμενες περιοχές μια μοναδική ευκαιρία για να καταστεί η τοπική οικονομία πιο ανταγωνιστική, σύγχρονη και ισχυρή, βελτιώνοντας το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων τους και ενισχύοντας τις θέσεις απασχόλησης”.

Ο διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Πελοπίδας Καλλίρης

www.xronos-kozanis.gr

Μοιραστείτε την είδηση