Στις 3 Οκτωβρίου με εκλογή του νέου επικεφαλής η Γενική Συνέλευση της Δημοτικής Κίνησης“Κοζάνη – Τόπος να Ζεις”

1 Min Read
Η Δημοτική Κίνηση “Κοζάνη – Τόπος να Ζεις” συγκαλεί Γενική Συνέλευση την 03-10-2021, με θέματα:
1. Εκλογή νέας Συντονιστικής Επιτροπής
2. Εκλογή Επικεφαλής της Δημοτικής Κίνησης “Κοζάνη – Τόπος να Ζεις”
Καλούμε όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην διαδικασία του “εκλέγεσθαι” να γνωστοποιήσουν την πρόθεσή τους στη Συντονιστική Επιτροπή μέχρι 24.09.2021, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης .
Ο χώρος διεξαγωγής της συνέλευσης θα ανακοινωθεί προσεχώς λαμβάνοντας υπόψη τις υγειονομικές και καιρικές συνθήκες.
Στοιχεία επικοινωνίας: [email protected]
Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλοι όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας.”

 

Μοιραστείτε την είδηση