Στο 35% η κατασκευή του αγωγού αερίου στη Δυτική Μακεδονία

3 Min Read

Αναμένεται να παραδοθεί το χειμώνα του 2024

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα έργα του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου στη Δυτική Μακεδονία, σύμφωνα με το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2023-2032.

- Advertisement -

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση η πρόοδος των έργων κατασκευής του αγωγού στη Δυτική Μακεδονία αγγίζει το 35% και σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα τα έργα πρέπει  να έχουν ολοκληρωθεί το φθινόπωρο του 2024 και να έχει παραδοθεί τον χειμώνα του 2024.

Με μήκος 160 περίπου χιλιομέτρων και προϋπολογισμό 163 εκατ. ευρώ, ο νέος αγωγός θα παρέχει  πρόσβαση στο φυσικό αέριο σε πλήθος νέων περιοχών και χρηστών.

Ο αγωγός και οι κλάδοι του θα διασχίζουν τις Περιφέρειες Κεντρικής (Π.Ε. Ηµαθίας, Πέλλας) και ∆υτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας), ξεκινώντας από τα Τρίκαλα Ημαθίας και καταλήγοντας στην Καρδιά Κοζάνης, καθιστώντας εφικτή την προμήθεια φυσικού αερίου σε νέες περιοχές και διασφαλίζοντας την πιθανή πρόσβαση νέων Χρηστών (βιοµηχανικών, βιοτεχνικών, αγροτικών & οικιακών καταναλώσεων) στην ευρύτερη περιοχή. Ταυτόχρονα, με την κατασκευή του Σταθμού Μέτρησης στην περιοχή της Καρδιάς, ο αγωγός θα τροφοδοτεί το ενοποιημένο σύστημα τηλεθέρμανσης σε Κοζάνη, Πτολεμαΐδα και Αμύνταιο, με σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη και βελτίωση του ανθρακικού αποτυπώματος των ανωτέρω περιοχών.

Στους δήμους που επωφελούνται, άμεσα ή έμμεσα μέσω των υπό κατασκευή Μετρητικών/Ρυθμιστικών Σταθμών και των αντίστοιχων δικτύων Μέσης και Χαμηλής Πίεσης που θα αναπτυχθούν από τη ΔΕΔΑ, περιλαμβάνονται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η Αλεξάνδρεια, η Νάουσα, η Βέροια, η Πέλλα, η Σκύδρα και η Έδεσσα, ενώ από πλευράς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας η Εορδαία, η Κοζάνη και το Αμύνταιο. Ειδικότερα, μέσω του νέου κλάδου αγωγού και των υποκλάδων του θα τροφοδοτηθούν οι ακόλουθοι καταναλωτές:

Οι πόλεις Έδεσσα και Σκύδρα και Γιαννιτσά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) μέσω του Μετρητικού/Ρυθμιστικού (Μ/Ρ) σταθμού που χωροθετείται πλησίον του οικισμού Άσπρου.

Οι πόλεις Νάουσα και Βέροια στην ΠΚΜ μέσω των Μετρητικών/Ρυθμιστικών (Μ/Ρ) σταθμών που χωροθετούνται αντίστοιχα πλησίον των οικισμών Κοπανός και Πατρίδα.

Η πόλη της Φλώρινας και η ΒΙΠΕ Φλώρινας, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) μέσω του Μετρητικού/Ρυθμιστικού (Μ/Ρ) σταθμού που χωροθετείται πλησίον του οικισμού Περδίκκα.

Ο σταθμός τηλεθέρμανσης στην Καρδιά μέσω Μετρητικού (Μ) σταθμού Καρδιάς.

Μοιραστείτε την είδηση