Στον αέρα ο διαγωνισμός για την εκπόνηση της μελέτης στατικής ενίσχυσης των κτηρίων του Μαμάτσειου νοσοκομείου

1 Min Read

Προκηρύχθηκε από την  3η Υγειονομική Περιφέρεια ο ανοιχτό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης στατικής ενίσχυσης των κτιρίων της παλαιάς πτέρυγας και των  Εξωτερικών Ιατρείων του Μαμάτσειου Νοσοκομείου, συνολικής προεκτιμώμενης δαπάνης 2,7 εκ. ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Πρόκειται για τη χρηματοδότηση της μελέτης για την στατική ενίσχυση των κτηρίων που ανεγέρθηκαν κατά την αρχική φάσης ανάπτυξης του Νοσοκομείου και πριν από τη θεσμοθέτηση του αντισεισμικού κανονισμού των κατασκευών, τα οποία υπολείπονται των απαιτήσεων του Κανονισμού και ως εκ τούτου, αλλά κυρίως για την ασφάλεια ασθενών και εργαζομένων, απαιτείται η στατική τους ενίσχυση.

- Advertisement -

Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί:

  • Η στατική ενίσχυση υφιστάμενων χώρων τής Παλαιάς Πτέρυγας και των Εξωτερικών Ιατρείων, συνολικής επιφάνειας 8.200 τ.μ.
  • Η διαρρύθμιση – αναβάθμιση των ίδιων χώρων, επιφάνειας 8.200 τ.μ., προκειμένου να αξιοποιηθούν και για νέες χρήσεις.
  • Η κατασκευή εξ ολοκλήρου νέων κτηριακών προσθηκών, επιφάνειας 800 τ.μ.

 

Μοιραστείτε την είδηση