Στο Δημοτικό Συμβούλιο η μετονομασία του Μουσείου Σύγχρονης Τοπικής Ιστορίας σε Μουσείο “Νίκος Καλογερόπουλος”

5 Min Read

Thn Τετάρτη 23 Αυγούστου θα συνεδριάσει το Δημοτικό συμβούλιο Κοζάνης με 28 θέματα στην ημερήσια διάταξη και με πρώτο αυτό της μετονομασίας του Μουσείου Σύγχρονης Τοπικής Ιστορίας σε Μουσείο “Νίκος Καλογερόπουλος”. Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν στη συνεδρίαση
1. Μετονομασία του Μουσείου Σύγχρονης Τοπικής Ιστορίας Κοζάνης σε μουσείο «Νίκος Καλογερόπουλος».
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, δήμαρχος Κοζάνης.
2. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων Δ.Κ. Κρόκου»
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
3. Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών του έργου: «Αποκατάσταση δρόμων πόλης Κοζάνης».
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
4. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: Αποκατάσταση δρόμων πόλης Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
5. Χορήγηση 4Ης παράτασης για την συνολική προθεσμία περαίωσης εργασιών του έργου: Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
6. Χορήγηση παράτασης για την συνολική προθεσμία περαίωσης εργασιών του έργου: Κατασκευή Τεχνικών Έργων
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
7. Χορήγηση παράτασης ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών και συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: Γήπεδα 5Χ5 στην πόλη της Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
8. Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια λαμπτήρων φωτιστικών 2017.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
9. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: Εσωτερική οδοποιία νέου Οικισμού Κλείτου Β’ φάση.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
10. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: Ολοκλήρωση αθλητικών εγκαταστάσεων Αιανής.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
11. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: Κατασκευή βάσεων περιφράξεων γηπέδου Αιανής.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
12. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2017 του Δήμου Κοζάνης
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
13. Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια αλατιού για τη χειμερινή περίοδο 2017-2018.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
14. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής της Υπηρεσίας με τίτλο: Προβολή Πεζοπορικού Τουρισμού.
Εισηγήτρια: Κα Χρυσούλα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
15. Χορήγηση αδειών παραγωγών Λαϊκών Αγορών.
Εισηγήτρια: Κα Χρυσούλα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
16. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής προμηθειών: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού κλειστού γυμναστηρίου Λευκόβρυσης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
17. Παραγραφή των απαιτήσεων από το Δήμο Κοζάνης συνολικού ποσού 5.594,80 € από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
18. Έγκριση και Δέσμευση διαφόρων πιστώσεων
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
19. Χορήγηση ή μη άδειας εγκατάστασης και χρήσης οίκου ανοχής
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
20. Εκμίσθωση Αγροτεμαχίων: α)Τ.Κ. Ξηρολίμνης, β)Τ.Κ. Σιδερών, γ)Τ.Κ. Λιβερών, του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
21. Τροποποίηση της αριθμ. 169/2017 Α.Δ.Σ. που αφορά Εκμίσθωση αγροτεμαχίων Τ.Κ. Κάτω Κώμης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
22. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου για τους ελέγχους που προβλέπονται από τις διατάξεις των αρθρ. 53 και 54 του Ν.1416/84 και του αρθρ. 52 του Ν.2065/92.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
23. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ διάρκειας δύο μηνών για δράσεις πυροπροστασίας.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
24. Έγκριση της με αριθμό 41/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» περί Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ)
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, Πρόεδρος ΔΣ ΚΔΒΚ & Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
25. Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης έργου: Οικιστική και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Τ.Κ. Δ.Ε. Ελλησπόντου, Δ.Ε. Υψηλάντη, Πτελέας και Οινόης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
26. Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών του έργου: Κατασκευή κερκίδων και ελαιοχρωματισμός 17ου Δημοτικού Σχολείου.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
27. Τροποποίηση της αριθμ. 224/2017 Α.Δ.Σ. που αφορά καταβολή αποζημίωσης στον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σιαμπανόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης.
28. Έγκριση πρόσληψης σπουδαστών ΙΕΚ για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης.
Εισηγητής: κ. Αντώνης Κύρινας, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης.
29. Αιτήσεις – έγγραφα – Ανακοινώσεις

Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ
Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου ή να μπείτε στον ηλεκτρονικό σας φάκελο για να ενημερωθείτε σχετικά.

- Advertisement -

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ

Μοιραστείτε την είδηση