Στο Δρέπανο το πολυμελές συνεργείο της Αντιδημαρχίας Περιβάλλοντος υλοποιώντας το σχέδιο ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για θέματα καθαριότητας στην πόλη της Κοζάνης και στο σύνολο των Τοπικών Κοινοτήτων

1 Min Read

Στο Δρέπανο, εν όψει και του πανηγυριού,  βρίσκεται  τις τελευταίες μέρες πολυμελές συνεργείο της  Αντιδημαρχίας Περιβάλλοντος του Δήμου Κοζάνης στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για θέματα καθαριότητας στην πόλη της Κοζάνης και στο σύνολο των Τοπικών Κοινοτήτων.

Είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, που  η Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος εκτελεί το συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο έχει ήδη παράγει εξαιρετικά αποτελέσματα.

- Advertisement -

Οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν  καθημερινά μέχρι και το Φθινόπωρο στο σύνολο του Δήμου και περιλαμβάνουν εκτενείς και στοχευμένες εργασίας οδοκαθαρισμού με μηχανικά και χειρονακτικά μέσα, καθαρισμούς οικοπέδων που έχουν ενταχθεί σε ειδική διαχείριση βάσει του άρθρου 94 του νόμου 3852/10, πλύσεις οδών,κλαδέματα, συλλογή ογκωδών απορριμμάτων, καθαρισμούς παράνομων χώρων απόθεσης υλικών.

«Έχουμε προχωρήσει στην κατάρτιση και υλοποίηση ενός σχεδίου συνολικής διαχείρισης καθαριότητας στις τοπικές κοινότητες, αξιοποιώντας τις υποδομές και το προσωπικό του Δήμου μας. Το πρόγραμμα αφορά το σύνολο των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Κοζάνης αλλά και την πόλη  και πρόθεση μας είναι  να αναβαθμίσουμε συνολικά της εικόνα μας» δήλωσε ο Δήμαρχος Κοζάνης Λευτέρης Ιωαννίδης.

Μοιραστείτε την είδηση