Στο Περιφερειακό αύριο η δημοπράτηση της μεγάλης μελέτης για την Υψηλή Γέφυρα

1 Min Read

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας έρχεται την Πέμπτη προς έγκριση ο τρόπος δημοπράτησης της μελέτης για τον έλεγχο της στατικής επάρκειας και τις εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης της Υψηλής Γέφυρας Σερβίων, προϋπολογισμού 2.5 εκ. ευρώ.

Η μελέτη που θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων αφορά στη στατική επάρκεια και τον προσδιορισμό των αναγκαίων εργασιών συντήρησης-αναβάθμισης αυτής. Οι γενικοί στόχοι της Μελέτης είναι:

Η επαλήθευση της δομικής ασφάλειας και η αξιολόγηση λειτουργικότητας της Γέφυρας υπό φορτία κυκλοφορίας οχημάτων, και η μελέτη των αναγκαίων  και  κατάλληλων  δομικών  επεμβάσεων  (συντήρησης,  επισκευής,  ενίσχυσης)  για  την  αποκατάσταση επαρκούς ασφάλειας και λειτουργικότητας της Γέφυρας υπό τα ως άνω φορτία και δράσεις.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης της μελέτης προσδιορίζεται για το τέλος του 2025.

Μοιραστείτε την είδηση