Στο Περιφερειακό Συμβούλιο η στήριξη του κλάδου εστίασης και διασκέδασης στη Δυτική Μακεδονία- Η τελική συζήτηση επί του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

1 Min Read

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 167 του Νόμου 3852/10, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (τεύχος Α’ 55/11-3-2020) και του υπ’ αριθ. 33954/2-6-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε σε συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 26η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 16:00,  με θέματα:

 

- Advertisement -
  1. Συζήτηση για τη στήριξη του κλάδου εστίασης και διασκέδασης στη Δυτική Μακεδονία

 

  1. Ενημέρωση – Συζήτηση επί του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

 

Λόγω της παράτασης των περιοριστικών μέτρων έως και την 30η του Νοέμβρη, το θέμα της αναβληθείσας συνεδρίασης του Π.Σ της 12ης Οκτωβρίου θα συζητηθεί σε αυτή την τακτική συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr)

 

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

  

Ευφροσύνη Ντιό

Μοιραστείτε την είδηση