Στο Περιφερειακό Συμβούλιο η συζήτηση για τα εδαφικά σχέδια

4 Min Read

Η συντονιστική επιτροπή του ΣΔΑΜ (Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης) θα παρουσιάσει το προσχέδιο των εδαφικών σχεδίων για τη Δυτική Μακεδονία, που είναι σε διαβούλευση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, που θα συνεδριάσει την ερχόμενη Δευτέρα 1 Μαρτίου στις 12 το μεσημέρι..

Να σημειώσουμε εδώ πως το προσχέδιο του Εδαφικού Σχεδίου Δυτικής Μακεδονίας εστάλη στις 8 Φεβρουαρίου στους φορείς της περιοχής και αφού εγκριθεί στην τελική του μορφή θα πρέπει να αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε στη συνέχεια να χρηματοδοτηθεί το ειδικό  Πρόγραμμα «Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης» ύψους 1.6 δις € από το ΕΣΠΑ 2021-2027 καθώς και άλλοι πόροι (συνολικά 5 δις € σε βάθος 10ετίας, προερχόμενοι κυρίως από τον νέο Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης (ΜΔΜ) του επενδυτικού σχεδίου «Βιώσιμη Ευρώπη» καθώς και από το νέο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας).

Να σημειώσουμε πως για να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση της ΕΕ, οι εθνικές αρχές πρέπει να υποδείξουν τις επιλέξιμες περιοχές για τις οποίες θα γίνει χρήση των πόρων σύμφωνα με τους Κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία του Μηχανισμού, ώστε ακολούθως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκρίνει τα αναλυτικά Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ), που θα υποβληθούν με το ΕΣΠΑ 2021-2027 υπό ένα ενιαίο Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Η έγκριση των Εδαφικών σχεδιων  θα επιτρέψει την στήριξη επενδύσεων στα οικεία εδάφη και από τους τρεις πυλώνες του ΜΔΜ: (1) το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) για την στοχευμένη διάθεση οικονομικών πόρων προς τις περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο, (2) το Ειδικό Καθεστώς InvestEU για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων και (3) τη Δανειακή Διευκόλυνση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την υλοποίηση δημοσίων επενδύσεων.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 19 Μαρτίου.

Όλα τα θέματα  του Περιφερειακού Συμβουλίου

1: Τρόπος δημοπράτησης με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την παρ.2γ του άρθρου 32 και το άρθρο 32Α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν.4605/2019, την ανάθεση του έργου: «Καθαρισμός υδατορέματος από μεγάλα δέντρα λεύκης στην Τ.Κ. Πρωτοχωρίου» Προϋπολογισμού:  28.520,48€ (με Φ.Π.Α.)

Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Γρηγόρης Τσιούμαρης

 

2: Λήψη  απόφασης για προσφυγή στη διαδικασία με Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. γ σε συνδυασμό με το άρθρο 26 παρ. 6 του Ν. 4412/2016 για τη μελέτη του έργου:«Παροχή Υπηρεσιών για την δημιουργία μητρώου γέφυρας Ρυμνίου, ως προς τα χαρακτηριστικά ασφάλειας χρηστών της οδού και προτάσεις για την αντιμετώπιση μόνιμης συντήρησης» Προϋπολογισμού: 29.946,00€ (με Φ.Π.Α.)

Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Γρηγόρης Τσιούμαρης

3: Τρόπος δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία), σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/16 για το έργο: «Βελτίωση Ασφαλτόστρωση δρόμου από Ε.Ο. Κοζάνης-Λάρισας προς Κρόκο»  Προϋπολογισμού: 314.500,00€ με Φ.Π.Α.

Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Γρηγόρης Τσιούμαρης

 

4: 4η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (4η/2021)

Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης η κ. Παναγιώτα Γκατζαβέλη

 

5: Έγκριση τρόπου εκτέλεσης διαγωνισμού του έργου: «Καθαρισμός  ρεμάτων, συντήρηση  και αποκατάσταση  υφισταμένων αντιπλημμυρικών έργων στα πλαίσια της αντιπλημμυρικής προστασίας της Π. Ε. Καστοριάς»

Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

 

6: Ενημέρωση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΣΔΑΜ επί των εδαφικών σχεδίων που τέθηκαν προς διαβούλευση

 

7: Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Βαρομέτρου γνώμης που διενεργήθηκε την περίοδο 24.1-10.2.2021

 

 

Μοιραστείτε την είδηση