Στο στάδιο της ανάθεσης το έργο κατασκευής εξωτερικού αγωγού ύδρευσης των Λαζαράδων

5 Min Read

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της δημοπράτησης, η επιλογή προσωρινού μειοδότη και η έγκριση του από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού, του έργου «Κατασκευή εξωτερικού αγωγού ύδρευσης οικισμού Λαζαράδων Δήμου Σερβίων – Βελβεντού».

Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στις 3/10/2017, κατά τον οποίο, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, αναδείχτηκε μειοδότης ο εργολήπτης Δ.Ε. Γιαννουλούδης Γεώργιος, που προσέφερε ποσοστιαία έκπτωση επί των τιμών 60,89%. Το έργο, προϋπολογισμού 482.553,55 € (χωρίς ΦΠΑ), είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

- Advertisement -

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Γενικά

Ο οικισμός των Λαζαράδων που υπάγεται στη Τ.Κ. Τρανοβάλτου του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού, βρίσκεται σε απόσταση 46 χλμ από την πόλη της Κοζάνης, και έχει πληθυσμό περί τους 70-80 κατοίκους (94 κάτοικοι στην απογραφή 2011).

Λόγω της ύπαρξης υψηλών ποσοστών σε νιτρικά, βάσει της υπ’ αριθμ’ 1966/12-03-2010 γνωμοδότησης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, το νερό κρίνεται ακατάλληλο για πόση. Από τότε μέχρι και σήμερα στους κατοίκους χορηγείται εμφιαλωμένο νερό.

Η λύση που προκρίθηκε για εφαρμογή, ήταν η μεταφορά νερού από τη γεώτρηση στη θέση Ισιώματα του Μικροβάλτου με υπόγειο πλαστικό αγωγό, μέχρι την υπάρχουσα δεξαμενή των Λαζαράδων. Η αποδοχή της μελέτης του έργου συζητήθηκε στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σερβίων – Βελβεντού της Τετάρτης 20 Αυγούστου 2014 και υπερψηφίστηκε ομόφωνα, ενώ η απόφαση ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ υπογράφηκε τον Δεκέμβριο του 2016.

Τεχνικά στοιχεία έργου

Ο νέος αγωγός θα ξεκινάει από το φρεάτιο κατάντη της γεώτρησης στα Ισιώματα, του οποίου το υψόμετρο είναι 747 μ. και θα ακολουθεί το αριστερό έρεισμα  του επαρχιακού δρόμου από το Μικρόβαλτο προς τους Λαζαράδες, μέχρι τη δεξαμενή στους Λαζαράδες που βρίσκεται σε υψόμετρο 662 μ.

Το συνολικό μήκος του αγωγού θα είναι 6.113 μέτρα και θα χρησιμοποιηθεί αγωγός HDPE 16 ατμ. με ονομαστική διάμετρο DN125. Παράλληλα σε επιλεγμένες θέσεις θα τοποθετηθούν εξαεριστικά εντός φρεατίων, καθώς και δύο φρεάτια εκκένωσης αγωγού βαρύτητας για την πιο γρήγορη εκκένωση του δικτύου.

Η εγκατάσταση του σωλήνα ύδρευσης θα γίνει με την εκσκαφή τάφρου κατά μήκος του υπάρχοντος  δρόμου. Το ελάχιστο βάθος τοποθέτησης επιλέχθηκαν τα 80 εκ. Η εκσκαφή των τάφρων θα χρησιμοποιηθεί εκσκαφέας με στενό «γκουβά», τύπου JCB.

Για το τμήμα της διέλευσης του αγωγού από τη γέφυρα στο ρέμα του Τρανοβάλτου θα απαιτηθεί υπέργεια προσαρμογή, όπου ο αγωγός θα προστατευθεί με θερμική μόνωση μιας στρώσης πετροβάμβακα 65kg/m3, πάχους 50μμ και εξωτερικής προστασίας με κυλινδραρισμένη γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,8μμ. Ο αγωγός με τη μόνωση και εξωτερική προστασία θα διατρέξει αγκυρούμενη από την παράπλευρη τσιμεντένια παρειά της γέφυρας.

Πριν την τοποθέτηση του σωλήνα συμπιέζεται το υπόστρωμα. Επειδή στην υπ’ όψη περιοχή το έδαφος παρουσιάζει διακυμάνσεις ως προς την σύστασή του, η επίστρωση θα γίνει με άμμο, για την ομαλή μεταβίβαση των τάσεων στο έδαφος, προερχομένων από τα διερχόμενα κατακόρυφα φορτία, χωρίς να επηρεάσει τον κάτωθεν αυτού αγωγό. Η βάση της τάφρου πρέπει να είναι ομοιόμορφη, έτσι ώστε να παρέχεται σταθερή στήριξη καθ’ όλο το μήκος.

Μετά την τοποθέτηση των σωληνώσεων θα ακολουθήσει η επιχωμάτωση και η συμπύκνωση. Η επίστρωση θα γίνει με άμμο, για την ομαλή μεταβίβαση των τάσεων στο έδαφος, προερχομένων από τα διερχόμενα κατακόρυφα φορτία, χωρίς να επηρεάσει τον κάτωθεν αυτού αγωγό.

Η βάση της τάφρου πρέπει να είναι ομοιόμορφη, έτσι ώστε να παρέχεται σταθερή στήριξη καθ ‘όλο το μήκος.

Θ ακολουθήσει επιχωμάτωση και συμπύκνωση, με τη χρήση ειδικού μηχανήματος , ενός στρώματος κατάλληλου κοκκώδους υλικού (3Α) μέχρι 150mm από την κορυφή του αγωγού συμπιέζοντας μόνο εκατέρωθεν αυτού ή εναλλακτικά του βήματος), επιχωμάτωση μέχρι 150mm, πάνω από την κορυφή του αγωγού με ελεύθερη ροή κοκκώδους υλικού (3Α).

Για το υπόλοιπο της επιχωμάτωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα υλικά εκσκαφής τα οποία πρέπει να τοποθετηθούν και να συμπυκνωθούν σε στρώματα όχι παχύτερα από 250mm.

ΥΓ. Από τη γεώτρηση στην τοποθεσία Ισιώματα του Μικροβάλτου, υδροδοτούνται ήδη το Τρανόβαλτο (συμπληρωματικά), τα λατομεία Τρανοβάλτου και το Φρούριο (με το ως άνω έργο των Λαζαράδων, σύμφωνα με τη μελέτη, θα δημιουργηθεί πρόβλημα με την τροφοδοσία του Φρουρίου και θα απαιτηθεί η εγκατάσταση πρόσθετης αντλίας μεταφοράς).

Η μόνη κοινότητα που δεν υδροδοτείται (εφεδρικά) από αυτή τη γεώτρηση είναι αυτή του …Μικροβάλτου, με τα γνωστά -και πρόσφατα- προβλήματα υδροδότησης από συχνές βλάβες του κεντρικού αντλητικού συγκροτήματος.

Πριν την υπογραφή τη σύμβασης με τον ανάδοχο, καλό θα ήταν να διερευνηθεί και η δυνατότητα προσθήκης τμήματος έργου σύνδεσης του νέου αγωγού -ή από το υπάρχον φρεάτιο στη θέση Σταυρός-  με το δίκτυο του Μικροβάλτου.

Γ.Μ./mikrovalto.gr

Μοιραστείτε την είδηση