Το πρωι ο κ. Πρωτοψάλτης βρέθηκε στο Συνεταιρισμό Κρόκου Κοζάνης, όπου τον υποδέχτηκε ο Πρόεδρος Νίκος Πατσιούρας.

“Θέλουμε ο ΟΑΕΔ να είναι πρωταγωνιστής σε όλα τα θέματα της απασχόλησης, που αφορούν το εργατικό δυναμικό όπως εκπαίδευση, προγράμματα, κατάρτιση και επιδοτήσεις θέσεων. Θα κάνουμε ότι μπορούμε για να στηρίξουμε επενδύσεις και θα βοηθήσουν για νέες θέσεις εργασίας ώστε να μείνει ο κόσμος στη Δυτική Μακεδονία”.

Ο κ. Πρωτοψάλτης αναφέρθηκε και στα προγράμματα απασχόλησης, που θα τρέξουν στην Δυτική Μακεδονία το επόμενο διάστημα και συγκεκριμένα.

1) Πρόγραμμα επιδότησης της απασχόλησης σε θέσεις προεργασίας για 300 ανέργους ηλικίας 18-30 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα της Δυτικής Μακεδονίας.

  • Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν εγγεγραμμένοι άνεργοι οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας. Η αποζημίωση θα είναι ίση με τον κατώτατο μισθό (650 ευρώ). Η επιδότηση του προγράμματος θα διαρκεί 7 μήνες

2) Πρόγραμμα επιδότησης της απασχόλησης και για το brain drain.

  • Οι ωφελούμενοι θα είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, ηλικίας 22-39 ετών πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στη Δυτική Μακεδονία. Το πρόγραμμα θα προβλέπει ακαθάριστο μεικτό μισθό 1.040 ευρώ για ανέργους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και 990 ευρώ μεικτά για ανέργους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)