Στον αέρα η πρόσκληση για καντίνες στην Κοζάνη- Οι θέσεις

3 Min Read

Στον αέρα είναι η πρόσκληση για δραστηριοποίηση καντινών  στην Κοζάνη για τους θερινούς μήνες.

Ο Δήμος Κοζάνης καλεί  ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στις καθορισμένες θέσεις, που αποτυπώνονται στο παράρτημα

Κατηγορία Α. αδειούχους πλανοδίου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα και φορητή εγκατάσταση έψησης.

Κατηγορία Β.  ανέργους που επιθυμούν την αδειοδότησή τους για την παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων

να δηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι τις  4 Ιουνίου, προκειμένου να τους χορηγηθεί άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου.

Οι ενδιαφερόμενοι της κατηγορίας Α πρέπει υποβάλλουν, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]) επί ποινή αποκλεισμού:

  1. Φωτοαντίγραφο της άδειας τους,
  2. Αίτηση στην οποία θα αναγράφεται απαραιτήτως η θέση που επιθυμούν να λάβουν,

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι (κατηγορία Β) υποβάλλουν

1.Φωτοαντίγραφο δελτίου ανεργίας σε ισχύ,

2.Φωτοαντίγραφο ταυτότητας,

3.Εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου οικονομικού έτους,

4.Υπεύθυνη δήλωση, ότι θα προβεί μετά την επιλογή του, στην εκπλήρωση των φορολογικών- υγειονομικών  υποχρεώσεων

Για την επιλογή των ανέργων υποψηφίων πωλητών χρησιμοποιείται σαν κριτήριο το οικογενειακό εισόδημα όπως εμφανίζεται στο σχετικό εκκαθαριστικό. Ο υποψήφιος με το χαμηλότερο οικογ. εισόδημα προηγείται. Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι καταλαμβάνουν κατά προτεραιότητα τις τέσσερις καθορισμένες θέσεις φορητής έψησης. Αν υπάρχουν υπολειπόμενες διατιθέμενες άδειες αυτές διατίθενται στους αδειούχους φορητής έψησης.

Σημειώνουμε ότι αν ο αριθμός των αιτήσεων κατηγορίας Α υπερβαίνει τον αριθμό των διατιθέμενων αδειών με την παρούσα ανακοίνωση, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση.

Κλήρωση επίσης θα πραγματοποιηθεί και μεταξύ των επιλεγέντων για τη θέση που θα λάβει ο κάθε ένας. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουνίου   στα γραφεία της ΔΤΟΑ (Π. Χαρίση 6- 3ος όροφος) και κατόπιν οι κληρωθέντες θα καταβάλλουν τα τέλη που αναλογούν στο ταμείο του Δήμου, προκειμένου για την άδεια κατάληψης κοινοχρήστου  χώρου. Τα τέλη που θα καταβληθούν έχουν καθορισθεί με την 375/2020  ΑΔΣ και είναι 120 ευρώ ανά μήνα για τις θέσεις καντίνας Β3,Β5,Β6, 80 ευρώ για τη θέση Β2 και 50ευρώ για τις θέσεις Β1,Β4 Για τις θέσεις φορητής έψησης τα τέλη είναι 40 ευρώ μηνιαία. Τα τέλη θα προκαταβάλλονται στο ταμείο του Δήμου μηνιαία.

Οι συμμετέχοντες στην αγορά θα καταλαμβάνουν τις θέσεις όπως ακριβώς απεικονίζονται στα διαγράμματα των σχετικών Αποφάσεων.

Πίνακας θέσεων καντινών

A/A ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΝΤΙΝΩΝ ΤΚ-ΔΚ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Φ Λ
1 ΚΤΕΟ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 40.16’27” 21.46’58”
2 ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗ 40.16’16” 21.45’28”
3 ΟΔΟΣ ΚΑΡΥΔΙΤΣΗΣ(ΔΕΥΑΚ) ΚΟΖΑΝΗ 40.18’26” 21.48’36”
4 ΚΟΥΡΙ ΚΟΖΑΝΗ 40.19’31” 21.49’45”
5 ΤΡΙΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΟΖΑΝΗ 40.17’42” 21.47’40”
6 Είσοδος Δημοτικού Κήπου ΚΟΖΑΝΗ

 

Πίνακας θέσεων για δραστηριοποίηση ανέργων

1 Φορητή έψηση Πλατεία Νίκης
2 Φορητή έψηση Πλατεια Λασσάνη
3 Φορητή έψηση Μακρυγιάννη, ΟΤ 813- Παιδική Χαρά
4 Φορητή έψηση Δημοτικός Κήπος- Γήπεδο

 

 

 

Μοιραστείτε την είδηση