Στον «αέρα» η συμφωνία ΔΕΗ και και ΔΕΥΑ Εορδαίας για τη ρύθμιση οφειλής 5εκ. ευρώ μετά την ακύρωση απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας

3 Min Read

Στην ακύρωση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας, η οποία είχε εγκρίνει απόφαση του ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Άρδευσης Εορδαίας, αναφορικά με την τριτεγγύηση του Δήμου για την υλοποίηση της ρύθμισης εξόφλησης των χρεών της Επιχείρησης προς τη ΔΕΗ σε 100 δόσεις, προχώρησε χθες η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας.
Να θυμίσουμε πως στα τέλη του περασμένου Ιουλίου, η ΔΕΗ παρέδωσε στην Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας 16 μηνιαίες προς εκτέλεση επιταγές, για συνολική οφειλή 5εκ. ευρώ, που φυσικά η επιχείρηση αδυνατούσε να αποπληρώσει. Τα χρηματικά ποσά των συγκεκριμένων δεκαέξι (16) τελεσίδικων αποφάσεων αφορούν κεφάλαιο, τόκους, επιδικαστείσα δικαστική δαπάνη, τέλος απογράφου, σύνταξη επιταγής προς πληρωμή, δαπάνες επίδοσης κ.λ.π.
Αξίζει να σημειώσουμε πως τα χρηματικά ποσά, που αναγράφονται στις δεκαέξι (16) επιταγές προς εκτέλεση προέκυψαν διότι η ΔΕΥΑΕ από της συστάσεώς της μέχρι και τον Ιούνιο του 2011, δεν πλήρωνε την κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας των αντλιοστασίων που υδροδοτούν την πόλη της Πτολεμαΐδας.
Η πρόταση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ε., προκειμένου να αποφευχθεί η αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της, ήταν να προταθεί στη ΔΕΗ η ρύθμιση των οφειλών σε 100 μηνιαίες δόσεις με τριτεγγυητή τον Δήμο Εορδαίας και τη παραγραφή ενός μέρους των αναλογούντων τόκων λόγω παρέλευσης 5ετίας από την τελεσιδικία και την ταυτόχρονη καταβολή τόκων και κεφαλαίου ώστε να περιοριστεί η επιβάρυνση της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. από τους τόκους του διακανονισμού.
Η συγκεκριμένη πρόταση έγινε δεκτή από το Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας αλλά και από τη ΔΕΗ.
Οι λόγοι της ακύρωσης
Όπως αναφέρεται σχετικά η ακύρωση της απόφασης οφείλεται στο ότι με την ελεγχόμενη απόφαση παρασχέθηκε τριτεγγύηση του Δήμου Εορδαίας για την υλοποίηση της ρύθμισης εξόφλησης των χρεών της ΔΕΥΑ Εορδαίας προς τη ΔΕΗ ΑΕ σε 100 δόσεις, χωρίς να αναφέρεται σχετική διάταξη νόμου, που να προβλέπει την ενέργεια, στο δε σχετικό έγγραφο του Δήμου Εορδαίας γίνεται επίκληση διατάξεων ώστε ο Δήμος να μπορεί να καταστεί τριτεγγυητής, που όμως δεν εφαρμόζονται.
Παράλληλα επισημαίνεται πως δεδομένου ότι η ΔΕΥΑ Εορδαίας δεν κατήρτισε δανειακή σύμβαση με κάποιο πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό εσωτερικού ή εξωτερικού, αλλά ρύθμισε τις ήδη υπάρχουσες οφειλές της σε δόσεις προς τη ΔΕΗ ΑΕ, που είναι ΔΕΚΟ, η ανωτέρω ενέργεια δεν είναι δάνειο, ο δε Δήμος καθίσταται εγγυητής για οφειλές της ΔΕΥΑΕ, αορίστως, αφού δεν αναφέρεται στην ελεγχόμενη ούτε το ποσό της κάθε δόσης ούτε η συνολική οφειλή, προκειμένου να προκύπτει και η επιβάρυνση του Δήμου σε περίπτωση μη καταβολής τινών ή όλων εξ αυτών από την ΔΕΥΑΕ.
Ο Δήμος Εορδαίας έχει διάστημα ενός μήνα για να προσβάλλει την απόφαση.

Γιάννης Κωσταρέλλας

- Advertisement -
Μοιραστείτε την είδηση