Στον «αέρα» ο διαγωνισμός της ΔΕΥΑΚ για τα λύματα των παραλίμνιων οικισμών

2 Min Read

Στον αέρα βγήκε ο διαγωνισμός της ΔΕΥΑ Κοζάνης για την μελέτη διαχείρισης των λυμάτων των παραλίμνιων οικισμών του δήμου Κοζάνης, με προϋπολογισμό περίπου 578.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός ανέβηκε χθες στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με ανοιχτή διαδικασία και της πιο οικονομικής προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Η υποβολή των προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά έως και τις 11 Αυγούστου 2022.

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην εκπόνηση οριστικής υδραυλικής μελέτης των έργων συλλογής και προσαγωγής λυμάτων προς επεξεργασία, καθώς και η εκπόνηση προκαταρκτικής και προμελέτης των έργων επεξεργασίας ακαθάρτων για τους εξής οικισμούς: 

 • Άνω Κώμης και Κάτω Κώμης
 • Καισαρειάς, 
 • Αγίας Παρασκευής, 
 • Ρυμνίου και 
 • Πετρανών. 

Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του διαγωνισμού, οι μελέτες που πρόκειται να εκπονηθούν είναι:

 • Μελέτη Κεντρικού Αγωγού Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δ.Ε. Ελίμειας
 • Μελέτη Κεντρικού Αγωγού Αποχέτευσης Οικισμού Ρυμνίου
 • Μελέτη Κεντρικού Αγωγού Αποχέτευσης Οικισμού Πετρανών
 • Μελέτη δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Οικισμού Αγίας Παρασκευής
 • Μελέτη αντλιοστασίου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Καισαρείας.

Όσον αφορά στην προκαταρκτική μελέτη και προμελέτη καθώς και στα τεύχη δημοπράτησης, αυτά θα είναι για: 

 • Μελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Ελίμειας (Άνω Κώμη, Κάτω Κώμη,

Καισαρειά, Τμήμα πόλης Κοζάνης)

 • Μελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμού Ρυμνίου
 • Μελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμού Πετρανών

Ο προϋπολογισμός της δημοπράτησης αγγίζει τα 600.000 και αναλύεται σε:

 1. Υδραυλική Μελέτη (Κατηγορία 13): 212.929,18 €
 2. Τοπογραφική Μελέτη (Κατηγορία 16): 55.000,00 €
 3. Γεωτεχνική Μελέτη – Έρευνα (Κατηγορία 21): 30.000,00 €
 4. Στατική Μελέτη (Κατηγορία 08): 62.370,00 €
 5. Οικονομική Μελέτη (Κατηγορία 03): 22.680,00 €
 6. Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη (Κατηγορία 09): 94.941,49 €
 7. Χημικοτεχνική Μελέτη (Κατηγορία 18): 16.317,05 €
 8. Περιβαλλοντική Μελέτη (Κατηγορία 27): 8.193,27 €
 9. Απρόβλεπτες Δαπάνες: 75.364,65 €

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014 – 2020» .

 

Όλγα Τουφεγγοπούλου  xronos-kozanis.gr

Μοιραστείτε την είδηση