«Στρατηγικές» οι επενδύσεις που υλοποιούνται εξ ολοκλήρου σε περιοχές που εντάσσονται στα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης

2 Min Read

«Στρατηγικές» θα χαρακτηρίζονται  οι επενδύσεις που υλοποιούνται εξ ολοκλήρου σε περιοχές που εντάσσονται στα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης που συνοδεύουν το Πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης ΕΣΠΑ 2021-2027 και τα οποία παρουσιάζουν συμβατότητα με τους στόχους Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, όπως αυτοί αποτυπώνονται στα Ε.Σ.Δ.Ι.Μ. και χαρακτηρίζονται ως τέτοια έργα, σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο για τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση, σύμφωνα με  τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή για τον  εξορθολογισμό των στρατηγικών επενδύσεων. 

Στην κατηγορία των Στρατηγικών Επενδύσεων θα εντάσσονται επίσης, μεταξύ άλλων, συστήματα που συνδυάζουν μονάδες ηλεκτροπαραγωγής ΑΠΕ και σύστημα παραγωγής «πράσινου» υδρογόνου, εφόσον η παραγόμενη ενέργεια χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή υδρογόνου και εγκαταστάσεις θαλάσσιων αιολικών πάρκων ή πλωτών φωτοβολταϊκών, έργα ΑΠΕ που διασυνδέουν περιοχές της επικράτειας, που δεν έχουν διασυνδεθεί και προβλέπεται να διασυνδεθούν με το εθνικό σύστημα μεταφοράς ρεύματος, μέσω υποβρυχίου καλωδίου, καθώς και έργα ΑΠΕ πλήρως ελεγχόμενης ηλεκτροπαραγωγής.

Πρόκειται για έργα που συνδυάζουν σταθμό παραγωγής ΑΠΕ και μπαταρίες αποθήκευσης. Η δυνατότητα έγχυσης ενέργειας στο σύστημα ή και απορρόφησης από το σύστημα καθιστά την παραγωγή των συγκεκριμένων συστημάτων πλήρως ελεγχόμενη και έτσι βελτιστοποιείται η λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος.

Με άλλη ρύθμιση επιδιώκεται ακόμη, η εύρυθμη λειτουργία της Ελληνικής Εταιρείας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης που αφορά τις δύο λιγνιτικές Περιφέρειες της χώρας (Δυτική Μακεδονία και Πελοπόννησο), η οποία αποτελεί μια από τις βασικές δομές διακυβέρνησης και σχεδιασμού της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, με απώτερο στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη υλοποίηση του σχεδίου για την ταχεία ανάπτυξη των περιοχών μετάβασης.

Με πληροφορίες worldnergynews

Μοιραστείτε την είδηση