Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. την Δευτέρα 15 Οκτωβρίου

1 Min Read


Κύριε Πρόεδρε,

Σας γνωρίζουμε ότι το Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. κατά την συνεδρίασή του της 27-08-2018, αποφάσισε και απευθύνει την παρακάτω:

- Advertisement -

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Έχοντας υπόψη: Α. Τον Αθλητικό Νόμο 2725/99
Β. Τα άρθρα 15-20 και 22-25 του Καταστατικού της Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ.
Γ. Την από 27-08-2018 Απόφαση του Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ.

ΚΑΛΟΥΜΕ

Τα Σωματεία-Μέλη της ΕΚΑΣΔΥΜ, σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 και ώρα 17:00 μ.μ., που θα γίνει στα γραφεία της Ένωσης Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Δυτικής Μακεδονίας (Γρανικού 9 – Κοζάνη) με τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ και ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
2) ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ Γ.Σ.
3) ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η από το Καταστατικό απαιτούμενη απαρτία, η Γενική Συνέλευση, θα επαναληφθεί / συνέλθει εκ νέου, την ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 , στον αυτό χώρο και ώρα 18:00 μ.μ., με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης, ανεξάρτητα από τον αριθμό των Μελών που παρίστανται (Άρθρο 16 Καταστατικού Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ.).

Με αθλητικούς χαιρετισμούς
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΒΕΔΑΡΟΣ

Μοιραστείτε την είδηση