Συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Π.Ε. Κοζάνης

1 Min Read

Στην Κοζάνη και στα Γραφεία του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Π.Ε. Κοζάνης, σήμερα στις 28-02-2018 συγκροτήθηκε σε σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), ως εξής :
Πρόεδρος : Αγγέλης Πολυνείκης
Αντιπρόεδρος : Λιάκου Αικατερίνη
Γενικός Γραμματέας : Χαμιζίδης Ιωάννης
Αναπλ. Γενικός Γραμματέας : Χρυσάκης Κωνσταντίνος
Ταμίας : Μπασιάς Παναγιώτης
Μέλη : Δήμου–Ρούση Αγγελική
Καβούκας Απόστολος
Πατσάκα Μαλαματή
Χριστοδούλου Αστέριος
Ανάθεση πρόσθετων αρμοδιοτήτων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), ως εξής:
1.Έφορος βιβλιοθήκης : Λιάκου Αικατερίνη
2.Έφοροι Ιστορικού – Λαογραφικού και Μουσείου Φυσικής Ιστορίας :Αγγέλης Πολυνείκης , Καβούκας Απόστολος
3.Έφοροι Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα :Αγγέλης Πολυνείκης, Καβούκας Απόστολος
4.Έφοροι Χορευτικών Τμημάτων :Χρυσάκης Κωνσταντίνος (Ενηλίκων) , Δήμου – Ρούση Αγγελική (Παιδικών)
5.Έφορος Χορωδίας Παραδοσιακού Τραγουδιού : Πατσάκα Μαλαματή
6.Έφορος Εκδόσεων και Δημοσιεύσεων : Χαμιζίδης Ιωάννης
7.Έφορος Διαλέξεων και λοιπών Εκδηλώσεων : Δήμου – Ρούση Αγγελική
Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Αγγέλης Πολυνείκης

Μοιραστείτε την είδηση