Συγκροτήθηκε η νέα Εδαφική Επιτροπή ΔΑΜ Δυτικής Μακεδονίας

3 Min Read

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Γιώργου Αμανατίδη, συγκροτήθηκε η νέα Περιφερειακή / Εδαφική Επιτροπή ΔΑΜ Δυτικής Μακεδονίας, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους διαφόρων τοπικών φορέων και οργανισμών. Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής είναι:

 1. Γεώργιος Αμανατίδης, Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Βύζα.
 2. Παναγιώτης Πλακεντάς, εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Δυτικής Μακεδονίας, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Κοκκαλιάρη.
 3. Ιωάννης Μητλιάγκας, εκπρόσωπος του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κοζάνης, με αναπληρωτή τον Αντώνιο Πουγαρίδη.
 4. Απόστολος Πάνος, εκπρόσωπος του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Φλώρινας, με αναπληρωτή τον Γρηγόριο Σιάτσκα.
 5. Χαράλαμπος Καραταγλίδης, εκπρόσωπος του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Καστοριάς, με αναπληρώτρια την Κωνσταντίνα Τογκαρίδου.
 6. Γεώργιος Νταγκούμας, εκπρόσωπος του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Γρεβενών, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Ράμμο.
 7. Ευάγγελος Λιάκος, εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου-Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Ζωζά.
 8. Στέργιος Κιάνας, εκπρόσωπος του ΤΕΕ-Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, με αναπληρωτή τον Περικλή Καφάση.
 9. Θεόδωρος Σιόγκας, εκπρόσωπος του ΓΕΩΤΕΕ-Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Τσίμπλινα.
 10. Στυλιανός Μάρου, εκπρόσωπος των Εργατικών Κέντρων Δυτικής Μακεδονίας, με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Πλίκα.
 11. Θεόδωρος Θεοδουλίδης, εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με αναπληρωτή τον Ελευθέριο Τοπάλογλου.
 12. Γεώργιος Τοπαλίδης, εκπρόσωπος της ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε. (τοπικό Παράρτημα), με αναπληρώτρια την Ευφροσύνη Ντιό.
 13. Αντώνιος Νίκου, εκπρόσωπος της Δ.Ε.Η. Α.Ε., με αναπληρωτή τον Τρύφωνα Μπάρμπα.
 14. Κωνσταντίνος Φιλιππίδης, Πρόεδρος ΟΕΝΕΦ, εκπρόσωπος των Τοπικών Οργανώσεων Νέων, με αναπληρωτή τον Μάρκο Χιόνο.
 15. Κωνσταντίνος Καραμάρκος, εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Δίκαιης Μετάβασης (ΙΔΜΕλ), με αναπληρωτή τον Ηλία Μιχαηλίδη.
 16. Παναγιώτης Γραμμέλης, εκπρόσωπος του παραρτήματος ΕΚΕΤΑ Πτολεμαΐδας, με αναπληρωτή τον Διονύση Γιαννακόπουλο.

Η Επιτροπή, υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, θα υποστηρίζει τον Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ και τις δομές διακυβέρνησης ΔΑΜ στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Ο ρόλος της Επιτροπής περιλαμβάνει την προώθηση του διαλόγου σε τοπικό επίπεδο, την αποστολή επεξεργασμένων προτάσεων για έργα και δράσεις, και την κατάρτιση ετήσιας έκθεσης.

- Advertisement -

Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής θα πραγματοποιούνται τακτικά δύο φορές ετησίως, τον Ιανουάριο και τον Ιούλιο, καθώς και εκτάκτως εφόσον ζητηθεί από τον Πρόεδρο ή τουλάχιστον πέντε μέλη. Οι συνεδριάσεις θα είναι ανοιχτές προς το κοινό και τα πρακτικά θα συντάσσονται από Γραμματέα που θα οριστεί με απόφαση του Περιφερειάρχη. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να υποστηρίζεται από επιστημονικές ομάδες εργασίας.

Μοιραστείτε την είδηση