Συγκροτήθηκε η συντονιστικής επιτροπής για θέματα που αφορούν τη δημόσια υγεία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

2 Min Read

Τη σύσταση και συγκρότηση συντονιστικής επιτροπής για θέματα που αφορούν τη δημόσια υγεία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ,η οποία θα αποτελείται από τους :

1. Ηλίας Τοπαλίδης, Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Ανάπτυξης και Μέριμνας της Π.Δ.Μ.

- Advertisement -

2. Τσεβεκίδης Χαράλαμπος, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ν. Κοζάνης.

3. Μουμουλίδης Ιωάννης, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ν. Φλώρινας.

4. Παπαδόπουλος Λάζαρος, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ν. Καστοριάς.

5. Ψευτόγκας Δημήτριος, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ν. Γρεβενών.

6. Θεοφάνους Νεραντζής πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ν. Κοζάνης.

7. Ξανθόπουλος Γεώργιος, πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ν. Φλώρινας.

8. Παπαφιλλίπου Παντελής, πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ν. Καστοριάς.

9. Μπάκα Δέσποινα, πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ν. Γρεβενών.

10. Δαϊρούσης Δημήτριος, πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ν. Κοζάνης.

11. Αντωνιάδης Γεώργιος, πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ν. Φλώρινας.

12. Παπαλάμπρος Γαβριήλ, πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ν. Καστοριάς.

13. Κουρέλλας Σωκράτης, πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ν. Γρεβενών.

Συντονιστής της Επιτροπής ορίζεται ο Ηλίας Τοπαλίδης ,Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Ανάπτυξης και Μέριμνας της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας και η επιτροπή θα συνεδριάζει με την παρουσία εκπροσώπων της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας και της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας.
Η επιτροπή αμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε Περιφερειακής Ενότητας, θα γνωμοδοτεί στον Περιφερειάρχη για θέματα που αφορούν την πρόληψη και αντιμετώπιση πιθανών λοιμωδών νοσημάτων καθώς και άλλων θεμάτων που αφορούν τη δημόσια υγεία της Περιφέρειας.
Η επιτροπή θα είναι άμισθη.

Μοιραστείτε την είδηση