Σύλλογος Εκπαιδευτικών Φροντιστών Δυτ. Μακεδονίας: Αργία για τα φροντιστήρια Μ.Ε. η Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

1 Min Read

Η αργία της 30-1-2023, ημέρα εορτής των Τριών Ιεραρχών εξακολουθεί να ισχύει, σύμφωνα με την Υ.Α. 219434/Α5/2016 – ΦΕΚ 4212/Β/27-12-2016 που παραμένει σε ισχύ, επομένως ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΑ. Όπως επί λέξει αναγράφεται στην παραπάνω ΥΑ «Κατά τις ημέρες αργιών και διακοπών τα φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών παραμένουν κλειστά. Δύναται τις ημέρες αργιών και διακοπών να λειτουργούν οι Γραμματείες φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών.»

Η τροποποίηση (κατάργηση της εν λόγω αργίας) που επέφερε ο Ν.4653/2020 με το άρθρο 56 αυτού στο ΠΔ π.δ. 79/2017 άρθρο 3 αφορά αποκλειστικά τα ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ-ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ενώ με τον ίδιο νόμο και άρθρο τροποποιήθηκε και η ΥΑ 79942/ΓΔ4/2019 που αφορά ΓΥΜΝΑΣΙΑ,ΛΥΚΕΙΑ κλπ. και όχι τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών.

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Φροντιστών Δυτ. Μακεδονίας

Μοιραστείτε την είδηση