Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Κοζάνης: Ενημέρωση για την δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή. Συνεδρίασε η Τριμερής Επιτροπή

2 Min Read

Στην Κοζάνη στις 15/11/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 π.μ. στο γραφείο του Δημάρχου Κοζάνης συνήλθε η τριμερής Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης, η οποία συστάθηκε σύμφωνα με την 1965/22-3-2018 απόφαση της Περ/κής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του αρθρ.33 του Ν.4521/2018 αποτελούμενη από τους:

  1. Γκαμπούρα Ιωάννη, Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης 2. Ιωαννίδη Ελευθέριο, Δήμαρχο Δήμου Κοζάνης 3. Κωτούλα Αθανάσιο, Πρόεδρο Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Κοζάνης και συνεδρίασαν με μοναδικό Θέμα: «Τη δυνατότητα εφαρμογής της δίχρονης υποχρεωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019-2020», σύμφωνα με το αριθμ. Φ15/180407/Δ1/25-10-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ..

 

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης έχοντας υπόψη:

  1. Τη μείωση του μαθητικού δυναμικού και τη δυνατότητα φοίτησης μέχρι και επιπλέον 300 μαθητών στις μονάδες προσχολικές εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης
  2. Την αναλογία μαθητών ανά εκπαιδευτικό στην πόλη της Κοζάνης και τις τοπικές κοινότητες
  3. Τις υπάρχουσες αίθουσες διδασκαλίας (Δημόσιες και ενοικιαζόμενες) προτείνει: τη γενίκευση της υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής στα Νηπιαγωγεία του Δήμου Κοζάνης.

Ο Δήμαρχος του Δήμου Κοζάνης προτείνει: Την αξιοποίηση της τριετούς προαιρετικής εφαρμογής του νόμου, ώστε να προετοιμαστούν οι δομές του Δήμου για την ομαλή εφαρμογή του νέου μέτρου. Συνεπώς προτείνει την προαιρετική εφαρμογή την φοίτησης των προνήπιων σύμφωνα με τη θέληση των γονέων είτε σε Δημοτικό Παιδικό Σταθμό για το επόμενο Σχ. Έτος 2019-2020.

 

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Κοζάνης προτείνει: Την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης στο Δήμο Κοζάνης για παιδαγωγικούς και διδακτικούς λόγους σύμφωνα και με την απόφαση της ΔΟΕ αλλά και του Συλλόγου Εκπ/κών Π.Ε. Κοζάνης.

 

Τα μέλη της Επιτροπής συζητούν την πρόταση και αποφασίζουν κατά πλειοψηφία (θετική εισήγηση Δ/ντή Π.Ε. Κοζάνης και Προέδρου Συλλόγου Εκπαιδευτικών Κοζάνης) τη γενίκευση της υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής στα Νηπιαγωγεία του Δήμου Κοζάνης.

 

 

 

 

 

 

ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΕΣΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ .

 

 

 

      

 

 

ΓΙΑ   ΤΟ     Δ. Σ

 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                

     ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ             ΒΙΛΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

Μοιραστείτε την είδηση