Συμφωνήθηκε ο διακανονισμός της οφειλής μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και ΔΕΗ Α.Ε.

2 Min Read

Μετά από μια δύσκολη περίοδο διαπραγματεύσεων και έπειτα από την έκδοση της προσωρινής διαταγής από το Μονομελές Πρωτοδικείο Κοζάνης, η Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης και η ΔΕΗ Α.Ε. έχουν έρθει σε συμφωνία για τον διακανονισμό της οφειλής 7.050.000 ευρώ (μαζί με τους αναλογούντες τόκους) για χρέη της περιόδου 1989- 1999 για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.
Για τις οφειλές αυτές υπάρχουν, το 2003 και το 2012, τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, ενώ η ΔΕΗ είχε από τις 27-10-2017 προχωρήσει στη δέσμευση του συνόλου των τραπεζικών λογαριασμών της ΔΕΥΑΚ.
Ο διακανονισμός θα περιλαμβάνει την εφάπαξ καταβολή από τη ΔΕΥΑΚ 300.000 ευρώ και το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί σε εκατό (100) δόσεις.
Η ΔΕΗ αποδέχτηκε την παραγραφή ενός μέρους των αναλογούντων τόκων λόγω παρέλευσης 5ετίας από την τελεσιδικία της σχετικής απόφασης και παράλληλα αποδέχτηκε την ταυτόχρονη καταβολή τόκων και κεφαλαίου ώστε να περιοριστεί η επιβάρυνση της ΔΕΥΑΚ από τους τόκους του διακανονισμού.
Το επόμενο διάστημα θα προσδιοριστούν από τις υπηρεσίες των δύο επιχειρήσεων οι λεπτομέρειες επί της απόφασης και για την οποία θα υπάρξει αναλυτική συζήτηση.
Αυτές οι ρυθμίσεις θα έχουν ως αποτέλεσμα να υπάρξει όφελος για τη ΔΕΥΑΚ πάνω από 1.000.000 ευρώ για τα επόμενα χρόνια.
Η παραπάνω συμφωνία μέσα στις επόμενες βδομάδες θα πρέπει να εγκριθεί από τα Διοικητικά Συμβούλια της ΔΕΥΑΚ και της ΔΕΗ Α.Ε.

Από τη
ΔΕΥΑΚ

- Advertisement -
Μοιραστείτε την είδηση