Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην 1η εκδήλωση διάδοσης αποτελεσμάτων του έργου Regio-Mob στο Εδιμβούργο και ολοκλήρωση της 5ης Συνάντησης του Δικτύου Εμπλεκόμενων μερών στην Κοζάνη

3 Min Read


Η 5η Συνάντηση του Δικτύου Εμπλεκομένων Μερών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έργο REGIO-MOB πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαρτίου 2018 στην αίθουσα «Μέγας Αλέξανδρος» στον 2ο όροφο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ, Κοζάνη). Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας υποδέχθηκε τους εκπροσώπους από τους σημαντικότερους φορείς της Περιφέρειας, όπως το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, τη ΔΕΗ Α.Ε., την Περιφερειακή Ομοσπονδία ΑμεΑ Δυτικής Μακεδονίας και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ).
Η συνάντηση ξεκίνησε με μία σύντομη παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του έργου REGIO-MOB και συνεχίστηκε με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της 1ης Εκδήλωσης Διάδοσης Αποτελεσμάτων που έλαβε χώρα στο Εδιμβούργο στις 22 και 23 Μαρτίου 2018, κατά τη διάρκεια της οποίας εκπρόσωποι των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν στο έργο παρουσίασαν τους στόχους και τις επιδιώξεις τους σχετικά με τη βιώσιμη κινητικότητα. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν τα Σχέδια Δράσης των εταίρων καθώς και η συνολική πρόοδος του έργου από τον επικεφαλής εταίρο.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει το Περιφερειακό Σχέδιο Κινητικότητας (Σχέδιο Δράσης) στο οποίο περιλαμβάνονται καλές πρακτικές βιώσιμης κινητικότητας άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Τις παρουσιάσεις εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποίησαν οι εκπρόσωποι του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και της Περιφερειακής Ομοσπονδίας ΑμεΑ Δυτικής Μακεδονίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις απαιτούμενες ενέργειες που αφορούν στην προσβασιμότητα των ΑμεΑ, μέσω χαρακτηριστικών παραδειγμάτων ηλεκτρονικών εφαρμογών.
Στην 5η Συνάντηση του Δικτύου Εμπλεκομένων Μερών στην Κοζάνη έγινε η παρουσίαση του Περιφερειακού Σχεδίου Κινητικότητας (Σχεδίου Δράσης) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπου και εξετάστηκαν οι προς υιοθέτηση βέλτιστες πρακτικές υψηλής προτεραιότητας και συγκεκριμένα δράσεις που αφορούν στις Δημόσιες Συγκοινωνίες (Park and Ride, πιθανότητα επιδότησης εισιτηρίων ΜΜΜ σε ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες, εξυπηρέτηση περιοχών με χαμηλή ζήτηση μετακινήσεων) και στη δημιουργία Παρατηρητηρίου Κινητικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στρογγυλής τραπέζης που ακολούθησε, οι παρευρισκόμενοι συμμετείχαν ενεργά διατυπώνοντας ενδιαφέρουσες απόψεις σχετικά με την αναγκαιότητα της χρήσης των ΜΜΜ από όλους τους πολίτες με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών τους και την εκπλήρωση του οράματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της στρατηγικής της στον τομέα των μετακινήσεων σε περιφερειακό και αστικό επίπεδο.

* Το έργο REGIO-MOB χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg Europe και στόχος του είναι να εξασφαλίσει την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στις ευρωπαϊκές περιφέρειες που συμμετέχουν, επηρεάζοντας τα σχετικά μέσα και εργαλεία.

- Advertisement -

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο:
www.interregeurope.eu/regio-mob/

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε:
Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής, τηλ. 2461052726, email: [email protected]

Μοιραστείτε την είδηση