Συμμετοχή του Δήμου Εορδαίας στο έργο «INTEGRATED SOLUTIONS FOR POSITIVE ENERGY AND RESILIENT CITIES (RESPONSE)» στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon 2020

2 Min Read

Στο έργο «INTEGRATED SOLUTIONS FOR POSITIVE ENERGY AND RESILIENT CITIES (RESPONSE)» και πιο συγκεκριμένα στην πράξη: «Επίτευξη Βιώσιμου Αστικού Μετασχηματισμού Μέσω Περιοχών Θετικού Ισοζυγίου Ενέργειας», συμμετέχει ο Δήμος Εορδαίας σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon 2020.

Το Ορίζοντας 2020 είναι το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Έρευνα και την Καινοτομία την περίοδο 2014-2020 και υποστηρίζει τη στρατηγική “Ευρώπη 2020”, αναδεικνύοντας την έρευνα και την καινοτομία ως κεντρικούς μοχλούς για την έξυπνη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη.

- Advertisement -

Προτεραιότητα του νέου προγράμματος είναι η αξιοποίηση των επιστημονικών επιτευγμάτων σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία προσφέρουν επιχειρηματικές ευκαιρίες και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων πολιτών. Η στήριξη του βασίζεται στους εξής 3 άξονες:

  • Επιστημονική Αριστεία.
  • Βιομηχανική Υπεροχή.
  • Κοινωνικές Προκλήσεις. 

Το έργο με ακρωνύμιο «RESPONSE», στοχεύει στη δημιουργία ενός στρατηγικού οράματος για την ενεργειακή μετάβαση στις έξυπνες πόλεις, οι οποίες θα είναι ουδέτερες από το κλίμα έως το 2050.

Η ιδέα είναι να μετατραπεί η ενεργειακή βιωσιμότητα σε ένα εφικτό όραμα, λύνοντας το ενεργειακό τρίπτυχο Ασφάλεια – Δικαιοσύνη/Προσιτότητα – Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα, σε επίπεδο πόλεων και περιφερειακής ανάπτυξης. Το RESPONSE υποστηρίζει τις πόλεις «Φάρους» οι οποίες είναι Ντιζόν της Γαλλίας και Τούρκου της Φιλανδίας καθώς και τις πόλεις που χαρακτηρίζονται ως «Ακόλουθοι» οι οποίες είναι οι : Βρυξέλλες (BE), Σαραγόσα (ES), Μποτοσάνη (RO), Πτολεμαΐδα (GR), το Γκάμπροβο (BG) και Σεβεροντονέτσκ (UA).

Ο Δήμος Εορδαίας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη βιομηχανική και τεχνολογική ανάπτυξη, μέσω της αξιοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, για τη στήριξη και την ενίσχυση του επιστημονικού ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής και την παροχή ευκαιριών εξωστρεφούς ανάπτυξης των αντίστοιχων επιχειρήσεων του τόπου μας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί ο κάθε πολίτης να επισκεφτεί την ιστοσελίδα του προγράμματος στην ακόλουθη διεύθυνση: https://h2020response.eu/

 

 

 

Μοιραστείτε την είδηση