Συν-επιχειρούν για την επιχειρηματικότητα της Δυτικής Μακεδονίας

5 Min Read

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον το εργαστήριο επιχειρηματικότητας του ΟΕΝΕΦ στην Κοζάνη

Μια πρώτη προσέγγιση στο πως η επιχειρηματικότητα στην Δυτική Μακεδονία μπορεί να εξελιχθεί και πως μπορεί να διαμορφωθεί λόγω της απολιγνιτοποίησης, εξετάστηκε σε ένα πολύ ενδιαφέρον εργαστήριο επιχειρηματικότητας που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην Κοζάνη. Ο Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας και το Impact Hub Athens μαζί με άλλους οκτώ φορείς ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, επιχειρούν μια ολιστική προσέγγιση της στρατηγικής για την εξέλιξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας, με στόχο να γίνει βιώσιμη και δυνατή. 

Κωνσταντίνος Στεργίου, πρόεδρος ΟΕΝΕΦ

«Η Δυτική Μακεδονία χρειάζεται να ενισχύσει την επιχειρηματική της ιδέα και να αναπτύξει καινοτόμες ιδέες. Αυτό επιχειρούμε να κάνουμε σήμερα σε αυτό το εργαστήριο, το οποίο προσπαθεί να προάγει την έννοια της επιχειρηματικότητας σε όλα τα επίπεδα. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το ίδρυμα της Google και στόχο έχει να δημιουργήσει μικρές ομάδες από διαφορετικούς τομείς έτσι ώστε μέσα από συνέργειες να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία και φυσικά να δώσουμε έμφαση στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και να δούμε στην συνέχεια την απήχηση που μπορεί να έχει αυτό σε οικονομικό, τοπικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο» είπε μιλώντας στον «Χ» Ο Πρόεδρος των Ενεργών Νέων Φλώρινας Κωνσταντίνος Στεργίου.

Τα προγράμματα επιχειρηματικής ενδυνάμωσης, όπως αυτό, συνδυάζονται με την βιωσιμότητα και φέρνουν «κοντά» τους φορείς του τοπικού οικοσυστήματος επιχειρηματικότητας. Το εργαστήριο συν-σχεδιασμού που έγινε στις εγκαταστάσεις της Μονάδας Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Κοίλα, εντάσσεται σε μια σειρά έξι εργαστηρίων που πραγματοποιούνται στην Αθήνα και άλλων 22 που γίνονται στις οκτώ περιφέρειες της χώρας. Τα εργαστήρια αυτά θα ολοκληρωθούν μέχρι και τον Μάρτιο του 2025 και στη συνέχεια θα συν δημιουργηθεί ένας «οδικός χάρτης» που θα οδηγήσει στην υλοποίηση των προτάσεων και δεσμεύσεων που θα συμφωνηθούν για την ενδυνάμωση του οικοσυστήματος της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, με προσανατολισμό στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα στην Ελλάδα.

Δημήτρης Κοκκινάκης, συνιδρυτής του impact Hub Athens.

«Το κομμάτι του προγράμματος των incubators υλοποιείται από το 2013 και φέρνουμε κοντά διαφορετικούς φορείς, οι οποίοι ασχολούνται ήδη στην Ελλάδα με το κομμάτι της βιώσιμης ανάπτυξης σε μικρές πόλεις κάτω από 70.000 κατοίκους. Στόχο έχει να αναδείξει, να ενισχύσει και να δικτύωσει τις υπάρχουσες πρωτοβουλίες που υπάρχουν στις διαφορετικές περιφέρειες στην Ελλάδα, με στόχο να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τα τοπικά οικοσυστήματα και τελικά τους επιχειρηματίες, έτσι ώστε να υπάρχει μια πιο πράσινη, πιο βιώσιμη εξέλιξη για τον κάθε τόπο. Στην Δυτική Μακεδονία φυσικά και βλέπουμε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για επιχειρηματικότητα από νέους ανθρώπους, ο κόσμος βλέπουμε ότι αναζητά την ανάπτυξη. Πώς γίνεται αυτή η ανάπτυξη και ποιος ωφελείται και ποιος τελικά κερδίζει μέσα από αυτό, το κέρδος δεν αφορά μόνο το οικονομικό κομμάτι και τη βιωσιμότητα, αλλά και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την ανάπτυξη και την ευημερία της Κοινότητας και ενός τόπου. Αυτό που είδαμε είναι ότι υπάρχουν εγχειρήματα τα οποία ήδη είναι προς αυτή την κατεύθυνση, φυσικά χωρίς απαραίτητα να έχουν προσδιοριστεί ως τέτοια ως πιο πράσινες επιχειρήσεις. Αυτό που λείπει και εκκρεμεί είναι το κομμάτι του πώς συνδέονται και πώς τελικά μπορέσουν να μεγαλώσουν έξω από τον κύκλο της δικής τους στενής περιφέρειας ή πόλης» είπε στον «Χ» ο Δημήτρης Κοκκινάκης συνιδρυτής του impact Hub Athens.

Οι συμμετέχοντες στο εργαστήριο είχαν την ευκαιρία να αξιολογήσουν την πρόσβαση και την παροχή χρηματοδοτικών εργαλείων & ευκαιριών από τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα σε βιώσιμες επιχειρήσεις και να προτείνουν τρόπους για την αντιμετώπιση των εμποδίων που υπάρχουν ή για τη μεγαλύτερη αξιοποίηση των ευκαιριών αυτών.

Επίσης προτάθηκαν τρόποι και εργαλεία ώστε τα υφιστάμενα δίκτυα υποστήριξης της βιώσιμης επιχειρηματικότητας να μπορούν να στηρίξουν ακόμα πιο αποτελεσματικά το τοπικό οικοσύστημα. Ταυτόχρονα διαπίστωσαν ποιες είναι οι δεξιότητες που λείπουν, ώστε οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη βιωσιμότητα να ενισχυθούν, αλλά και πώς μπορούν οι δεξιότητες αυτές να παρέχονται στο πλαίσιο του τοπικού οικοσυστήματος.

Τέλος, εντόπισαν σε επίπεδο θεσμικού πλαισίου, αν υπάρχουν ευκαιρίες ανάπτυξης των βιώσιμων επιχειρήσεων ή στον αντίποδα, ποια εμπόδια υφίστανται στο θεσμικό πλαίσιο και χρήζουν αντιμετώπισης.

Σωκράτης Μουτίδης – www.xronos-kozanis.gr

Μοιραστείτε την είδηση