Συναγερμός για την αφρικανική πανώλη χοίρων – Τα μέτρα προφύλαξης που συστήνει η Κτηνιατρική Υπηρεσία της ΠΕ Κοζάνης

5 Min Read


Προειδοποίηση και επιφυλακή και στη Δυτική Μακεδονία για την πρόληψη της αφρικανικής πανώλης των χοίρων εξέδωσε το τμήμα Κτηνιατρικής Κοζάνης, μετά τον εντοπισμό της ασθένειας για πρώτη φορά στη Βάρνα της Βουλγαρίας.
Η υπηρεσία ενημερώνει τους ιδιοκτήτες χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων και οικόσιτων χοίρων, τους κυνηγετικούς συλλόγους, τους υπεύθυνους σφαγείων και τους εμπόρους κρέατος πως η ασθένεια είναι πολύ σοβαρή και δεν υπάρχει ούτε θεραπεία, αλλά ούτε και διαθέσιμο εμβόλιο.
«Κινδυνεύει όχι μόνο η περιοχή μας, αλλά όλη η χώρα. Το κρούσμα βρέθηκε στη Βάρνα της Βουλγαρίας και θεωρητικά μπορούμε να πούμε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος βρίσκεται στις περιοχές που γειτονεύουν, πχ. Σέρρες, Κιλκίς. Παρόλα αυτά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορεί να εμφανιστεί κι εδώ ένα κρούσμα που να έχει διαφύγει της προσοχής» λέει ο προϊστάμενος της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της ΠΕ Κοζάνης Θεόφιλος Καντζόγλου.
«Η ασθένεια είναι σοβαρή γιατί δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο, ούτε θεραπεία. Τα μέτρα είναι θανάτωση όλων των χοιροειδών που υπάρχουν στην περιοχή που θα εμφανιστεί το κρούσμα» συνεχίζει ο κ. Καντζόγλου.
Στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης υπάρχουν μόνο τρεις συστηματικές χοιροτροφικές μονάδες, αλλά υπάρχουν πολλές οικόσιτες.
Πως μεταδίδεται η νόσος
Η νόσος μεταδίδεται μετά από άμεση επαφή με μολυσμένα ζώα και δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. «Κυρίως μέσω των αγριόχοιρων μεταδίδεται» λέει ο κ. Καντζόγλου και για το λόγο αυτό συστήνει σε όσους έχουν οικόσιτους χοίρους να τους έχουν περιφραγμένους για να μην έρθουν σε επαφή με αγριόχοιρους. Επίσης, καλεί τους κυνηγούς να «μην κάνουν εκσπλαχνισμό των ζώων, εκεί που το έχουν χτυπήσει, ώστε να μην υπάρχει διασπορά της μόλυνσης.
Συμπτώματα: πυρετός, ανορεξία, κατάπτωση, αιφνίδιοι θάνατοι, έμετος, αιμορραγία από μύτη ή το έντερο, διάρροια, ερυθρός χρωματισμός στο δέρμα (αυτιά, ρύγχος, ουρά, άκρα, κοιλιά, στήθος) οιδήματα και ερυθρότητα στους οφθαλμούς, δυσκολία στην αναπνοή, βήχας, αποβολές ή πρόωροι τοκετοί.
Μέτρα πρόληψης
Το βασικό μέτρο προφύλαξης, λοιπόν, είναι η φύλαξη των οικόσιτων από τους αγριόχοιρους.
Η κτηνιατρική υπηρεσία Κοζάνης καλεί τους κυνηγούς σε περίπτωση που διαπιστώσουν αυξημένο αριθμό θανάτων σε αγριόχοιρους να ενημερώσουν άμεσα, ώστε να προληφθεί μια πιθανή εξέλιξη της νόσου.
Μέτρα προφύλαξης στις εκμεταλλεύσεις: Για την προστασία των συστηματικών και οικόσιτων εκμεταλλεύσεων χοίρων:
Απαγορεύεται η σίτιση των χοίρων με υπολείμματα τροφίμων και οικιακά απορρίμματα και οι χοίροι δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτά ( η απόρριψη τους πρέπει να γίνεται μόνο στους ενδεδειγμένους κάδους)
Αποφυγή επαφής με ζώα άλλων εκμεταλλεύσεων, αγριόχοιρους και άλλα είδη ζώων. Απομόνωση ασθενών και νεοεισερχόμενων ζώων Αγορά χοίρων και σπέρματος μόνο με τα κατάλληλα πιστοποιητικά
Η είσοδος στην εκμετάλλευση επιτρέπεται μόνο στους εργαζόμενους και στα απολύτως απαραίτητα άτομα και όχι στους κυνηγούς. Όλοι οι εισερχόμενοι εφαρμόζουν ορθές πρακτικές υγιεινής (καθαρά ρούχα, χέρια, υποδήματα κ.τ.λ.) Δεν εισέρχονται στην εκμετάλλευση οχήματα, εξοπλισμός και υλικά που δεν έχουν απολυμανθεί Διατηρείτε τις εγκαταστάσεις καθαρές και τοποθετήστε σημεία απολύμανσης στις εισόδους/εξόδους της μονάδας.
Οι κυνηγοί ενημερώνουν άμεσα τις Αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές σε κάθε περίπτωση που εντοπίσουν: Μεγάλο αριθμό ασθενών ή νεκρών ζώων(αγριόχοιρων) στο δάσος Μεγάλο αριθμό νεκρών ή τραυματισμένων ζώων στο οδικό δίκτυο Ζώα(Αγριόχοιρους) με ασυνήθιστη συμπεριφορά (υπνηλία, μειωμένη αντίδραση σε ερεθίσματα), Συνεργάζονται με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες για την λήψη δειγμάτων από τα ζώα με σκοπό την εργαστηριακή τους εξέταση
Μέτρα στη διάρκεια του κυνηγιού : Απαγορεύεται η απόρριψη στο περιβάλλον υπολείμματα θηραμάτων αγριόχοιρων. ο χώρος αφαίρεσης των σπλάχνων των θηραμάτων περιορίζεται και δεν επιτρέπεται η πρόσβαση των κυνηγετικών σκύλων
Τα σπλάχνα και τα εντόσθια απορρίπτονται μόνο αφού χλωριωθούν και ποτέ δεν χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφή,
Δεν επιτρέπεται η σίτιση των κυνηγετικών σκύλων με πτώματα νεκρών αγριόχοιρων,
Στη μεταφορά το θήραμα τοποθετείται σε στεγανό περιέκτη ή χώρο, χωρίς δυνατότητα πρόσβασης σε άλλα ζώα,
Ο εξοπλισμός, τα υποδήματα και το όχημά που χρησιμοποιήθηκαν στο κυνήγι απολυμαίνονται επί τόπου μετά το τέλος του κυνηγιού, ενώ ο ιματισμός οδηγείται απευθείας για καθαρισμό και απολύμανση
Δεν επιτρέπεται η μεταφορά θηραμάτων αγρίων χοίρων σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας κρέατος (κρεοπωλεία, τεμαχιστήρια κρέατος κλπ.) καθώς και σε εκμεταλλεύσεις χοιρινών.

Μοιραστείτε την είδηση