Συναντήσεις του Δημάρχου Κοζάνης με τους Προξένους ΗΠΑ και Γερμανίας

0 Min Read

Συναντήσεις με τον Πρόξενο των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη κ. Gregory W. Pfleger Jr και τον Γενικό Πρόξενο της
Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη κ. Walter Stechel είχε την Τρίτη στο Δημαρχείο Κοζάνης ο Δήμαρχος Λευτέρης Ιωαννίδης.
Οι συζητήσεις αφορούσαν τις προοπτικές που ανοίγονται στην Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη, τη μετάβαση της περιοχής σε ένα νέο βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο και τη δυνατότητα προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων.

Μοιραστείτε την είδηση