Συνάντηση αντιπροσωπείας της Δημοτικής Κίνησης με τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας και Κοινωνικής Συνοχής Α. Φούντογλου

2 Min Read

Ενημερωτική συνάντηση μεταξύ του Αντπεριφερειάρχη Υγείας και Κοινωνικής Συνοχής, Α. Φούντογλου και αντιπροσωπείας της Δημοτικής Κίνησης «Κοζάνη Τόπος να Ζεις» παρουσία του επικεφαλής Χάρη Κουζιάκη, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας μετά από αίτημα της Δημοτικής Κίνησης.

Ο κ. Φούντογλου ενημέρωσε την αντιπροσωπεία της Δημοτικής Κίνησης για τις πρόσφατες συναντήσεις με τον υπουργό υγείας κ. Γεωργιάδη και παρουσίασε τις θέσεις της Αντιπεριφέρειας Υγείας και Κοινωνικής Συνοχής σχετικά με τον νέο υγειονομικό χάρτη της Δυτικής Μακεδονίας, την λειτουργία των Νοσοκομείων της περιφέρειάς μας αλλά και την παροχή πρωτοβάθμιας υγείας.

- Advertisement -

Από την πλευρά τους τα στελέχη της Δημοτικής Κίνησης παρουσίασαν στον κ. Φούντογλου τις πάγιες θέσεις της παράταξης για τον κρίσιμο τομέα της Υγείας καθώς και για την καλύτερη δυνατή λειτουργία των νοσοκομείων και των ιατρικών κέντρων της περιοχή μας μέσα από στήριξη των δομών υγείας με ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, τεχνικό εξοπλισμό αλλά και καλύτερο σχεδιασμό και οργάνωση με ανάπτυξη συνεργειών και συνεργασίας μεταξύ των μονάδων υγείας της Περιφέρειάς μας. 

Διαπιστώθηκε συμφωνία σε πολλά ζητήματα και ιδιαίτερα στη θέση για προάσπιση και στήριξη του δημόσιου χαρακτήρα του συστήματος υγείας με παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας σε όλους του πολίτες της περιφέρειας μας καθώς και για την ανάγκη σύνταξης επιστημονικής μελέτης για την αποτύπωση του υγειονομικού μας χάρτη και τον επανασχεδιασμό του σύμφωνα με επιστημονικά πρότυπα καθώς και διαβούλευση με τους φορείς υγείας και τις τοπικές κοινωνίες.

Η Δημοτική Κίνηση «Κοζάνη Τόπος να Ζεις» προτίθεται να συνεχίσει τις πρωτοβουλίες και τις επαφές με αρμόδιους φορείς του χώρου της υγείας έτσι ώστε να συμβάλει παραγωγικά και χωρίς αγκυλώσεις στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμά παροχής υγειονομικών υπηρεσιών για όλους τους κατοίκους του Δήμου Κοζάνης και της Περιφέρειάς μας.  

Κοζάνη 21/05/2024

Για την Δημοτική Κίνηση «Κοζάνη Τόπος να Ζεις»

Μοιραστείτε την είδηση