Συνάντηση εκπροσώπων του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Ν. Κοζάνης

2 Min Read

Την Τετάρτη 05.12.2018 και ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ των εκπροσώπων του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Ν. Κοζάνης και του Δημάρχου Κοζάνης, με τα εξής θέματα:

- Advertisement -
  • χορήγηση των Μέσων Ατομικής Προστασίας στους δικαιούχους για τα έτη 2012 έως και 2016 θέμα για το οποίο έχει εκδοθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο και δεν έχει εφαρμοστεί.
  • Καταβολή του επιδόματος προβληματικής περιοχής για τους συναδέλφους που εργάζονται στο Αμαξοστάσιο του Δήμου.
  • Διευθέτηση – Καταβολή γάλακτος για τους τρεις πρώτους μήνες του 2018.
  • Ποιες είναι οι προθέσεις της Δημοτικής Αρχής σχετικά με τη δικαστική διεκδίκηση των εργαζομένων για τα επιδόματα αδείας – Χριστουγέννων και Πάσχα.

Παρά το γεγονός ότι στην προηγούμενη συνάντηση μας, που πραγματοποιήθηκε στις 18.10.2018, υποβάλλαμε γραπτώς τα αιτήματα – ερωτήματά μας (με το με αρ. πρωτ. 32078/01.10.2018 έγγραφό μας) και ο Δήμαρχος Κοζάνης είχε δεσμευθεί ότι θα λάβουμε απαντήσεις μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, στην τελευταία συνάντηση μας (05.12.2018) δεν λάβαμε καμία απάντηση – λύση στα εν λόγω ζητήματα που μας απασχολούν.

Για άλλη μια φορά ο Δήμαρχος Κοζάνης εφαρμόζει πιστά τη γνωστή τακτική του και μεταθέτει τα θέματα στην επόμενη εβδομάδα, μια τακτική αναβλητικότητας που επαναλαμβάνεται κάθε φορά με τον ίδιο τρόπο, χωρίς να δίνεται λύση στα θέματα που απασχολούν τους υπαλλήλους του Δήμου Κοζάνης.

Να σημειώσουμε ότι για τα συγκεκριμένα θέματα, έχει ενημερωθεί και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Οικονομικών, στον οποίο και κοινοποιήθηκαν οι σχετικές αποφάσεις, χωρίς όμως να προβεί μέχρι και σήμερα σε οποιαδήποτε ενέργεια.

Παραμένουμε σταθεροί στις αξίες μας και διεκδικητικοί ως προς την αποκατάσταση κάθε αδικίας εις βάρος συναδέλφων.

Εκ του Δ.Σ. του Συλλόγου

Μοιραστείτε την είδηση