Συνάντηση της Διοίκησης του ΤΕΕ/ΤΔΜ με τον Συντονιστή του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης των περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, κο Μουσουρούλη Κωστή

3 Min Read

Στον χώρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Κοζάνης, υποδέχτηκε ο Πρόεδρος του Τμήματος Στέργιος Κιάνας, μαζί με μέλη της Διοίκησης, εκλεγμένους σε κεντρικά όργανα και Επιμελητές μόνιμων επιτροπών, τον Συντονιστή του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης των περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, κο Μουσουρούλη Κωστή, που βρίσκεται την περίοδο αυτή στη Δυτική Μακεδονία, προκειμένου να έρθει σε επαφή με φορείς της περιοχής, με στόχο την υλοποίηση του Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης και τον συντονισμό, των συνδεόμενων με αυτό, δραστηριοτήτων.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος, αφού καλωσόρισε τον κο Μουσουρούλη και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στα ιδιαιτέρως απαιτητικά νέα του καθήκοντα, τον διαβεβαίωσε ότι το ΤΕΕ/ΤΔΜ, τόσο ως ο επίσημος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας, αλλά και αντιλαμβανόμενο πλήρως το μέγεθος της ευθύνης και της δυσκολίας του εγχειρήματος της αναπτυξιακής μετάβασης, θα σταθεί αρωγός στην όλη προσπάθεια, με όποιο τρόπο επιλέξει η Κυβέρνηση να το αξιοποιήσει. Τα μέλη του ΤΕΕ/ΤΔΜ, οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί, είναι οι πλέον κατάλληλοι για να εργαστούν για την υλοποίηση του στόχου της μετάβασης, έχοντας αποκτήσει, λόγω του ενεργειακού χαρακτήρα της περιοχής, μεγάλη εμπειρία και γνώσεις στα θέματα της Ενέργειας.

- Advertisement -

Ο κος Μουσουρούλης, εξέφρασε την εκτίμησή του στην ιδιότητα του Διπλωματούχου Μηχανικού, αναγνώρισε με τη σειρά του το ειδικό επιστημονικό βάρος του κλάδου και κατέστησε σαφές ότι στη αναπτυξιακή μετάβαση που οραματίζεται η Κυβέρνηση, οι Μηχανικοί θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Όλα τα σχέδια της Πολιτείας μπορούν να υλοποιηθούν μόνο με συνεργάτη την τοπική κοινωνία και το ΤΕΕ/ΤΔΜ θα συμβάλει με το δυναμικό του στο στόχο αυτό.

Ακολούθησε συζήτηση γύρω από ζητήματα που έχουν προκύψει από την ήδη μειωμένη χρήση του λιγνίτη, ζητήματα που είναι τόσο κοινωνικά, όπως η αύξηση της ανεργίας, αλλά και τεχνικά, όπως τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν με τις αρδεύσεις περιοχών, τη λειτουργία των τηλεθερμάνσεων, τις χρήσεις γης των περιοχών της ΔΕΗ, το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τους διαγωνισμούς κ.α. και κατέληξαν σε μία σειρά ενεργειών που πρέπει να γίνουν το επόμενο διάστημα και από τις δύο πλευρές.

Στη συνάντηση αυτή, που πραγματοποιήθηκε σε ένα εξαιρετικό κλίμα, τέθηκαν οι βάσεις για τη μελλοντική συνεργασία των δύο φορέων και αποτυπώθηκε η αισιοδοξία ότι η μετάβαση μπορεί να είναι πραγματικά δίκαιη και να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης και νέων προοπτικών για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.

Μοιραστείτε την είδηση