Συνάντηση των εταίρων του έργου LIFE M3P στην Κοζάνη

3 Min Read


Η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου «LIFE M3P» (Material Match Making Platform for promoting the use of industrial waste in local networks) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE, διοργάνωσε και πραγματοποίησε με επιτυχία τη Γενική Συνέλευση των εταίρων του έργου στην Κοζάνη στις 3 και 4 Μαΐου 2018.
Το πρόγραμμα LIFE M3P, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος Life 2014-2020, θα μελετήσει και θα υλοποιήσει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προώθηση της ανταλλαγής βιομηχανικών αποβλήτων μεταξύ των επιχειρήσεων των περιοχών παραγωγής. Το έργο LIFE M3P θα διαρκέσει τρία χρόνια (Οκτώβριος 2016 – Σεπτέμβριος 2019) και υλοποιείτε στις εξής Ευρωπαϊκές Περιφέρειες:
• Λομβαρδία (Ιταλία)
• Φλάνδρα (Βέλγιο)
• Δυτική Μακεδονία (Ελλάδα)
• Αστούριας (Ισπανία)
Ο τελικός στόχος είναι να αποδειχθεί και να εφαρμοστεί πειραματικά ένα μοντέλο εδαφικής διαχείρισης των βιομηχανικών αποβλήτων προκειμένου να προωθηθεί η βιομηχανική συμβίωση. Μέσω του προτεινόμενου μοντέλου, το σχέδιο έχει ως στόχο να ενισχύσει τη συμβίωση και ως εκ τούτου την αποδοτικότητα των βιομηχανικών διεργασιών στις περιοχές-στόχους, αυξάνοντας τη χρήση βιομηχανικών αποβλήτων και μειώνοντας την υγειονομική ταφή, την αποθήκευση και τις μεταφορές των αποβλήτων.
Η υλοποίηση και η χρήση της on-line πλατφόρμας θα επιτρέψει την αντιμετώπιση της έλλειψης πληροφοριών σχετικά με τα βιομηχανικά απόβλητα που παράγονται σε μια περιοχή, μέσω μιας συστηματικής προσέγγισης προσανατολισμένης στον κύκλο ζωής των προϊόντων και στην αλυσίδα που απαιτείται για την παραγωγή τους.
Συγκεκριμένα, η σχέση μεταξύ των εταίρων του προγράμματος – οι οποίοι προέρχονται από την Ιταλία, το Βέλγιο, την Ισπανία και την Ελλάδα – αποσκοπεί στην ενίσχυση των τοπικών δικτύων για τη βελτίωση της διαχείρισης των βιομηχανικών αποβλήτων, την προώθηση της χρήσης τους σε άλλες τοπικές επιχειρήσεις και τη μείωση των αναγκών επεξεργασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς και διάθεσης.
Το έργο M3P θέλει να στηρίξει τις βιομηχανίες προκειμένου να πετύχουν τη συνεχή βελτίωσή τους, με στόχο να μειώσουν τα απόβλητα επεξεργασίας και να αντικαταστήσουν τις πρώτες ύλες με άλλους πόρους λιγότερο κρίσιμους για το περιβάλλον.
Στην πραγματικότητα, η μελέτη ενός μοντέλου τοπικής συνεργασίας σε υλικά θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να ενεργούν συνειδητά ως «ενιαία γεωγραφική περιοχή» και θα παρέχει στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις χρήσιμα λειτουργικά εργαλεία για την αποδοτικότητα των πόρων.
Στο επόμενο διάστημα η on-line πλατφόρμα για την βιομηχανική συμβίωση θα είναι διαθέσιμη στις επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας και θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές εκδηλώσεις για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο LIFE M3P μπορείτε να βρείτε εδώ:

Material Match – Home

- Advertisement -
Μοιραστείτε την είδηση