Σύνδεσμος Επενδυτών Φωτοβολταικών Δ. Μακεδονίας: Να εξαιρεθούν από οποιαδήποτε παρέμβαση οι περιοχές που πλήττονται από την απολιγνιτοποίηση

8 Min Read

Επιστολή προς το ΥΠΕΝ και τους βουλευτές Κοζάνης και Φλώρινας απέστειλε ο Σύνδεσμος Επενδυτών Φωτοβολταικών Δ. Μακεδονίας, με την οποία ζητά προστασία των επενδυτών φ/β στις λιγνιτικές περιοχές από πιθανές αλλαγές στην ταρίφα ή άλλες αποφάσεις που μπορεί να πλήξουν τα νέα έργα.

Ακολουθεί η επιστολή του συνδέσμου:

Κύριε Υπουργέ

Πριν λίγους μήνες κατά την επίσκεψη σας στη Κοζάνη για την ανακοίνωση του προγράμματος ενίσχυσης της περιοχής λόγω της απολιγνιτοποίησης, σας καταθέσαμε υπόμνημα με τις θέσεις του συλλόγου μας για την ανάπτυξη των ΑΠΕ στην περιοχή.

1. Στα ειδικά αναπτυξιακά κίνητρα που πρόκειται να θεσπιστούν για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας ενόψει της απολιγνιτοποίησης οι επενδύσεις στις ΑΠΕ να αποτελέσουν κεντρικό στόχο με γενναία ενίσχυση,
2. οι οποιεσδήποτε ενισχύσεις δίδονται στις ΑΠΕ στη περιοχή της Δυτ. Μακεδονίας να αφορούν κυρίως τα μικρά έργα ( Πχ έως 1 MW) και τις ενεργειακές κοινότητες με κριτήρια εντοπιότητας έτσι ώστε να κινητοποιηθεί το ντόπιο επενδυτικό κοινό και χωρίς καμία επίπτωση στην τιμή της Kwh.
3. Να καθοριστεί σταθερή τιμή ανά MWH για τα μικρά Φ/Β έργα μέχρι το τέλος του 2022, η οποία συμφώνα με τα σημερινά δεδομένα για να είναι βιώσιμες οι μικρές επενδύσεις θα πρέπει να είναι στα 70€/MWH
4. Να δημιουργηθεί λόγω των έκτακτων συνθηκών ειδικό τμήμα μηχανικών στον ΔΕΔΔΗΕ που θα εξετάζει και θα εγκρίνει τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν αποκλειστικά την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας
5. Να κινούνται παράλληλα τόσο οι εγκρίσεις των μεμονωμένων μικροεπενδυτών όσο και των ενεργειακών κοινοτήτων χωρίς απεριόριστες προτεραιότητες
6. οι ΔΕΔΔΗΕ της περιοχής Δυτ. Μακεδονίας να τροφοδοτούνται κατά προτεραιότητα με τα απαραίτητα υλικά για την άμεση σύνδεση των πάρκων εντός δεσμευτικής ημερομηνίας 10 ημερών από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης ετοιμότητας.
7. Να αυξηθεί το ποσοστό της γης υψηλής παραγωγικότητας στο 2% για εγκαταστάσεις Φ/Β πάρκων ισχύος έως 1 Mw ειδικά για τη Δυτ. Μακεδονία.
8. Να δοθούν κίνητρα στους Δήμους να δημιουργήσουν τοπικά ρυμοτομικά σχέδια σε δημοτικές εκτάσεις που θα τμηματοποιηθούν σε τεμάχια των 10 ή 15 στρεμμάτων και θα δοθούν σε μικροεπενδυτές για την εγκατάσταση ΦΒ πάρκων. Το ίδιο θα πρέπει να κάνει και η ΔΕΗ σε κάποιες εκτάσεις των λιγνιτωρυχείων που κλείνουν υπέρ των μικροεπενδυτών της περιοχής εισπράττοντας φυσικά και ένα λογικό μίσθωμα.
9. Να εγκριθεί κατά προτεραιότητα ειδικό επενδυτικό πρόγραμμα υπέρ των τοπικών ΔΕΔΔΗΕ για την αναβάθμιση των δικτύων και την επέκταση όλων κορεσμένων υποσταθμών.
10. Τέλος ως σημαντικό κίνητρο άμεσης ενίσχυσης του εισοδήματος και της απασχόλησης των νέων και αναστροφής της μαζικής φυγής τους από την περιοχή θα αποτελέσει η θέσπιση μιας ειδικής κατηγορίας ΦΒ έργων για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας που θα απευθύνεται σε όλους τους νέους με σύμβαση εικοσαετίας και σταθερή τιμή πώλησης της kwh. υπήρξε η δέσμευση ότι οι μικροεπενδυτές και οι ενεργειακές κοινότητες θα αποτελέσουν έναν σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης.

Τους επόμενους μήνες είχαμε την υλοποίηση μίας από τις προτάσεις μας (ειδικό πρωτόκολλο και εγκριτικό γραφείο ΔΕΔΔΗΕ στην Κοζάνη) και υπήρξε ένας ανοιχτός διάλογος και για περαιτέρω υλοποίηση των υπολοίπων προτάσεων μας.

Ταυτόχρονα με πρωτοβουλία του συνδέσμου μας έχει ήδη ξεκινήσει ένα πρόγραμμα ανάπτυξης ΦΒ με την Ονομασία «ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΥΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ“ όπου εκατοντάδες μικροεπενδυτές από την περιοχή μας έχουν δηλώσει συμμετοχή. Αυτό το πρόγραμμα σε συνδυασμό και με τις άλλες αιτήσεις από εκατοντάδες μεμονωμένους μικροεπενδυτές και ενεργειακές κοινότητες , θα μπορούν να εξασφαλίσουν άμεσο σταθερό εισόδημα που τόσο χρειάζεται η περιοχή ενόψει της απολιγνιτοποίησης.

Όμως τις τελευταίες ημέρες μέσα από διαρροές στον τύπο διαπιστώνουμε την πρόθεση αλλαγής πλεύσης του υπουργείου ενέργειας σε σχέση με τους μικροεπενδυτές που εμείς εκπροσωπούμε.

Μέτρα όπως:
Το τέλος του καθεστώτος της ενίσχυσης των ΑΠΕ για νέα έργα.
Το «κούρεμα» της ταρίφας των μικρών έργων φωτοβολταϊκών ισχύος 500 kW
Το «κούρεμα» των τιμών αναφοράς που ισχύουν αυτή τη στιγμή έως και τις 30 Απριλίου του 2022.
Η Επιβολή έκτακτης εισφοράς σε έργα ΑΠΕ, και μάλιστα αυτή η εισφορά να διατηρείται σε βάθος ετών και το «κούρεμα» τιμών αποζημίωσης για παλιά έργα ΑΠΕ τα οποία έχουν αποσβεστεί, εάν εφαρμοστούν θα βάλουν οριστική ταφόπλακα σε οποιαδήποτε επενδυτική δραστηριότητα έχει προγραμματιστεί από τους χιλιάδες κατοίκους, που αποφάσισαν σε μια κρίσιμη για την περιοχή περίοδο, που πλήττεται ταυτόχρονα τόσο από την διαδικασία κλεισίματος των λιγνιτικών μονάδων όσο και από την επέλαση του covid-19, να παραμείνουν και να επενδύσουν τις λίγες οικονομίες τους στον τόπο τους.

Κύριε Υπουργέ

Θεωρούμε ότι οι σχεδιασμοί σας για τις περιοχές που πλήττονται από την απολιγνιτοποίηση όσον αφορά την ανάπτυξη των ΑΠΕ με τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας πρέπει να είναι σε διαφορετική κατεύθυνση.
θα αποτελέσει ισχυρό κίνητρο παραμονής των νέων στον τόπο τους και τη δραστηριοποίηση τους στη συνέχεια και σε άλλους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας.

Η περιοχή μας εξασφάλιζε για πολλά χρόνια το ενεργειακό μίγμα της χώρας πληρώνοντας βαρύ τίμημα στο περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων. Η περιοχή μας μπορεί και πάλι να γίνει ο νέος ενεργειακός πνεύμονας της χώρας με καθαρή πλέον ενέργεια μέσω της ανάπτυξης των ΑΠΕ.

Όμως αυτή τη φορά με την ενεργή και δυναμική συμμετοχη της κοινωνίας.
Εκτός των αιτημάτων που ήδη έχουμε καταθέσει και συνεχίζουν να ισχύουν επιπλέον ζητάμε:

Να μη γίνει καμιά απολύτως αλλαγή στο σημερινό καθεστώς στήριξης των έργων εκτός διαγωνιστικών διαδικασιών για τα έργα που θα κατασκευαστούν στις περιοχές που πλήττονται από την απολιγνιτοποίηση
οι τιμές αναφοράς που ισχύουν έως τις 30-4 2022 να παραταθούν για ένα επιπλέον χρόνο για τα έργα που θα κατασκευαστούν στις περιοχές που πλήττονται από την απολιγνιτοποίηση,

Να μή γίνει καμιά παρέμβαση στις τιμές των παλαιών έργων που είναι εγκατεστημένα στις περιοχές που πλήττονται από την απολιγνιτοποίηση,
Γενικά πρέπει να εξαιρεθούν από οποιαδήποτε παρέμβαση προγραμματίζεται οι περιοχές που πλήττονται από την απολιγνιτοποίηση.

Τέλος επαναλαμβάνουμε το αίτημα για την παραχώρηση έκτασης 2000 στρεμμάτων εντός των απαλλοτριωμένων περιοχών της ΔΕΗ για την περαιτέρω ανάπτυξη ΦΒ έργων μέσω ενεργειακών κοινοτήτων με συμμετοχή αποκλειστικά κατοίκων της περιοχής

Καλούμε τους φορείς, την περιφέρεια, τους βουλευτές, τους εκατοντάδες μικροεπενδυτές να αντιδράσουμε από κοινού σε κάθε προσπάθεια βίαιης αλλαγής του επενδυτικού πλαισίου, που θα πλήξει ανεπανόρθωτα την αξιοπιστία της πολιτείας και υπονομεύει κάθε επενδυτική προσπάθεια με τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας.

Με εκτίμηση
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Δ.Μ.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μοιραστείτε την είδηση