Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος: Επιμόρφωση στο πεδίο της παιδικής προστασίας στις 24-25 Νοεμβρίου

2 Min Read

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α) με τη συνεργασία του Οργανισμού Lumos (wearelumos.org) πρόκειται να υλοποιήσουν στην πόλη της Κοζάνης διήμερη συνάντηση επιμόρφωσης, στις 24 και 25 Νοεμβρίου, σε συγκεκριμένες θεματικές που εντάσσονται στο πεδίο της παιδικής προστασίας με στόχο την ενδυνάμωση των Κοινωνικών Λειτουργών που εργάζονται στο εν λόγω πεδίο και την εξοικείωση τους με σχετικές μεθοδολογίες και καλές πρακτικές.

Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του ΚΑΠΗ Κοζάνης, επί της οδού Φον Κοζάνη & Γρανικού. Ώρες και ημέρες διεξαγωγής θα είναι την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 5:00 μ.μ με 9:00 μ.μ. και το Σάββατο 25 Νοεμβρίου 10:00 π.μ. με 2:00 μ.μ.

- Advertisement -

Οι θεματικές εκπαίδευσης περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

Α) Παιδική Προστασία (Child Protection)

Β) Αναδοχή (Fostering)

Γ) Υποστήριξη οικογένειας (Family Support) και Ενδυνάμωση Γονεΐκού Ρόλου (Parenting Programmes)

Δ) Φροντίδα κατά τη μετάβαση από το πλαίσιο προστασίας στην αυτόνομη διαβίωση (Leaving Care)

Ε) Κινητοποίηση της ενεργούς συμμετοχής των νέων στο σχέδιο υποστήριξης τους (Youth Participation)

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα επιμόρφωσης είναι δωρεάν και απαιτείται εγγραφή και επιβεβαίωση της από τους διοργανωτές.

Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής οι συνάδελφοι μπορούν να επικοινωνούν στο [email protected] και στο τηλέφωνο 6948463765

 

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος                                              Η Γεν. Γραμματέας

Αναστασία Βαβλιάρα                                        Ευγενία Γούλια

 

Μοιραστείτε την είδηση