Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος πρόγραμμα επιμόρφωσης των Κοινωνικών Λειτουργών στην Κοζάνη

straboy
από straboy
1 Min Read
Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ) σε συνεργασία με  το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) υλοποίησαν, στην Κοζάνη, από τις 24/11 έως τις 25/11/2017, πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θεματικές σχετικές με την παιδική προστασία, με στόχο την ενδυνάμωση των Κοινωνικών Λειτουργών που εργάζονται στο πεδίο και την εξοικείωση τους με σχετικές μεθοδολογίες και καλές πρακτικές.
Το εκπαιδευτικό υλικό ήταν βασισμένο σε εκπαίδευση και μεθοδολογία που παρείχε το Lumos. (www.wearelumos.org) κατά τη διάρκεια διακρατικής εκπαίδευσης που διεξήχθη το Μάιο του 2017 στην Αθήνα.
Θεματικές
α) Παιδική Προστασία (Child Protection)
β) Αναδοχή (Fostering)
γ) Υποστήριξη Οικογένειας (Family Support) και Ενδυνάμωση Γονεϊκού Ρόλου (Parenting Programmes)

Η συνάντηση υποστηρίχθηκε και οργανώθηκε  από το Περιφερειακό Τμήμα ΣΚΛΕ Δυτικής Μακεδονίας.

 

Μοιραστείτε την είδηση